Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego

Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, organizowane cyklicznie przez BWA w Olsztynie od 1975, jest konkursem umożliwiającym twórcom konfrontację swoich osiągnięć w dziedzinie druku wypukłego na forum ogólnopolskim. Celem konkursu i wystawy pokonkursowej jest prezentacja prac o najwyższym poziomie artystycznym, powstałych w technikach drzeworytu i linorytu oraz wzbudzenie głębszego zainteresowania artystów i odbiorców najstarszą z technik graficznych, jaką jest drzeworyt. Wystawa pokonkursowa stanowi znakomity przegląd najlepszych i najnowszych osiągnięć w dziedzinie wypukłodruku.

Sekretariat konkursu:
tel. (089) 522-27-09

 

Quadriennale NOWA EDYCJA Konkursu

XII QUADRIENNALE DRZEWORYTU I LINORYTU POLSKIEGO

 

 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Do konkursu mogą przystąpić profesjonalni artyści plastycy*, bez względu na przynależność do związków twórczych.

*Artyści posiadający dyplom (mgr) ukończenia wyższej uczelni artystycznej, bądź wydziałów i kierunków artystycznych innych uczelni.

 

Przedmiotem konkursu są prace powstałe w technice druku wypukłego.

 

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się od  23 września do 21 października 2019 roku

 

Do konkursu należy zgłosić do trzech prac powstałych w latach 2016-2019.

 

Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie XII Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego.

 

Finalistów poznamy podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej, która będzie miała miejsce
12 grudnia 2019 roku.

 

*Kontakt: Monika Sadowska
m.sadowska@bwa.olsztyn.pl / +89 522 27 09

 

Regulamin XII Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego

Karta zgłoszenia (pobierz)

Klauzule zgody i informacyjne (pobierz)

Metryczka do oznaczenia prac (pobierz)