KALENDARIUM WYSTAW 1990 r.

1. Kolekcja Sztuki Współczesnej z Galerii Studio                                                             1 II-25 III 1990

2. Artur Nacht Samborski - malarstwo                                                                            30 III-27 V 1990

3. Sztuka czeska i słowacka                                                                                            6 VI-17 VI 1990

4. Intermedia ’90 – targi sztuki                                                                                      21 VI-29 VII 1990

5. Juliusz Narzyński -  malarstwo                                                                                     2 VIII-2 IX 1990

6. Stanisław Rodziński - malarstwo                                                                                  6 IX-30 IX 1990

7. Wystawa poplenerowa Reszel ’90                                                                                 1 X-14 X 1990

8. XIV Ogólnopolska Wystawa Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży                     20 X-2 XII 1990

9. Sztuka na krawędzi . Współczesna sztuka polska ze zbiorów

     Muzeum Narodowego we Wrocławiu                                                                    7 XII 1990-3 II 1991

KALENDARIUM WYSTAW 1990 r.

1. O samodzielność w sztuce. Wystawa Studium Edukacji

     Plastycznej – Eugeniusz Geno Małkowski, Jacek Sobala                                    26 I-14 III 1990

2. Edward Ratuszyński – rysunki                                                                             15 III-30 III 1990

3. Henryk Horosz-Święcicki – malarstwo                                                                  3 IV-29 IV 1990

4. Maria Milewicz-Brauer – marionetki                                                                        3 V-20 V 1990

5. Joanna Milewicz – malarstwo                                                                                 3 V-20 V 1990

6. Wystawa polskiej sztuki współczesnej                                                                  25 V-9 VII 1990

7. Edward Ratuszyński – „Fragment większej całości”                                         11 VII-26 VII 1990

8. Elżbieta i Andrzej Bednarscy – witraże                                                              27 VII-11 IX 1990

9. Małgorzata Żerwe – tkanina                                                                                 21 IX-21 X 1990

10. Adam Styka – malarstwo                                                                                  26 X-10 XII 1990

11. Elwira Iwaszczyszyn – malarstwo, rysunek                                                    15 XII-31 XII 1990