STRZEŻ SIĘ TYCH MIEJSC

 Anna Baumgart

Anna Baumgart - „Strzeż się tych miejsc"

wernisaż: 26 stycznia (czwartek), godz. 18.00

26 stycznia – 1 marca, sala główna, sala kameralna, hol

 

Kurator: Agnieszka Rayzacher

Współpraca: Lokal 30, Warszawa

 

W dniu kiedy mieszkańcy Eutropii czują, jak ogarnia ich znużenie, i nikt już nie może znieść swego zawodu, krewnych, domu i ulicy, ludzi, którym należy się ukłonić lub którzy mu się kłaniają, wówczas cała ludność postanawia przenieść się do pobliskiego miasta, które czeka puste i jak nowe [....] [1]

Anna Baumgart jest artystką o szczególnej wrażliwości społecznej, otwarciu na to, co przemilczane, wyparte i nierozwiązane. Artystka snuje refleksję krytyczną nad kondycją ludzką i społeczną, odwołując się do problemu pamięci historycznej i kulturowej. W tym duchu zrealizowała m.in. cykl rzeźb figuratywnych inspirowanych fotografią prasową, efemeryczną instalację w postaci wielokropka unoszącego się w miejscu kładki łączącej kiedyś dwie części warszawskiego getta, a także wideo „Świeże Wiśnie" (2010), w którym podejmuje temat przymusowej prostytucji w nazistowskich obozach koncentracyjnych oraz przemocy seksualnej wobec kobiet. Mimo różnorodności działań, osią twórczości Anny Baumgart nieodmiennie pozostaje rzeczywistość społeczna, jej doświadczanie oraz oddziaływanie na jednostkę. Artystkę cechuje też niezwykłe wyczucie tego, co aktualne w kontekście społecznym i kulturowym, jednym słowem świadomość heglowskiego Zeitgeist.

Dlatego też tematem swojej wystawy indywidualnej w Olsztynie uczyniła płynną tożsamość, o której Zygmunt Bauman pisze: Na niedosięgłym, uparcie oddalającym się horyzoncie majaczy tożsamość wyznaczana wyłącznie za pomocą tego, co odróżnia ją „od całej reszty": od wszystkich tożsamości znanych, nazwanych i uznanych, a więc wyraźnie określonych. Tożsamość hybrydyczna pozostaje jednak nieuleczalnie zależna od owej „reszty". Nie posiada swojego ustalonego modelu, który mogłaby naśladować i imitować. Potrafi tylko przetwarzać i przerabiać... [2]

W tym kontekście nie bez znaczenia jest zatem miejsce ekspozycji, Olsztyn – miasto wielokrotnie „zmieniające tożsamość", w szczególny sposób predestynowane do przedstawienia tu wystawy dotyczącej tej płynności, zarówno w odniesieniu jednostek, jak i do całej społeczności. /Agnieszka Rayzacher/

[1] Italo Calvino, Niewidzialne miasta, Kraków 2005, s. 54
[2] Zygmunt Bauman, Płynne życie, Kraków 2007, s. 53

Anna Baumgart

Artystka postkonceptualna, reżyserka i scenografka. Wystawia w kraju i za granicą, m.in.: w Brooklyn Museum of Art, NKB i Kunstwerke w Berlinie, Museum on the Seam w Izraelu, Casino Luxemburg w Luksemburgu, CCA w Moskwie, Rydze, Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki i CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie. Jej prace znajdują sie w prestiżowych kolekcjach sztuki, m.in.: Hauser & Wirth, FRAC Poitou-Charentes, Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, Kolekcji Parlamentu Europejskiego, Muzeum Górnośląskiego, Kolekcji Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Olsztynie. Film „Świeże wiśnie" z 2010 r. prezentowany był na licznych międzynarodowych festiwalach sztuki wideo i dokumentu: Videobrasil w Sau Paulo, Videonale w Bonn, Nowych Horyzontach, Watch Docs, został nagrodzony tez nagroda publiczności dla najlepszego filmu wideo na festiwalu LOOP w Barcelonie. Związana z warszawską galeria lokal_30. Mieszka i pracuje w Warszawie. 

 

Anna Baumgart

Video artist, author of performative actions, installations, sculptures and theatre set design, remarkably perceptive to the unstated, traumatic, repressed and unsettled. Already her first videos from the early 90s, tackling the themes of gender and feminism, demonstrate exceptional social sensitivity. Come the next decade, her works gain formal elaboration, displaying increased awareness of the medium. Still, Baumgart pursues critical reflection on the human and social condition, progressively addressing historic and cultural memory. Hence, a cycle of press photograph-inspired figurative sculptures, ephemeral installation of an ellipsis levitating in the historic Warsaw ghetto, or her latest video Fresh Cherries (viewer's choice award for the Best Video at LOOP Art Fair Barcelona in 2011). Against the variety of artistic activities, Baumgart's practice is centred on social reality, its experience and impact on the individual.

 

 

ŚWIEŻE WIŚNIE

 Anna Baumgart

Anna Baumgart - „Świeże wiśnie"

wernisaż: 26 stycznia (czwartek), godz. 18.00

27 stycznia – 1 marca,  sala kameralna

Kurator: Agnieszka Rayzacher

Współpraca: Lokal 30, Warszawa

 

2010, wideo / DVD, 19 min

Film Anny Baumgart łączy w sobie konwencję false document, dokumentu, parateatralnej inscenizacji i zapisu z ustawień Hellingerowskich. Głównemu filmowi towarzyszy dodatek, będący swoistym making of projektu oraz rozwinięciem wątku prostytucji obozowej. Wideo Świeże Wiśnie dotyczy przede wszystkim zjawiska stygmatyzacji i hierarchizacji ofiar II wojny światowej, które wpływa na obraz wojny w oczach młodego pokolenia. Tabuizacja zjawiska prostytucji w obozach koncentracyjnych, jako pracy przymusowej opiera się przede wszystkim na powszechnym przekonaniu o „dobrowolności" wyboru w sytuacji werbowania kobiet do Sonderbau (obozowego domu publicznego, inaczej puffu). W dyskursie powojennym powszechna stała się dyskryminacja kobiet – przymusowych prostytutek, która polegała na odbieraniu im statusu ofiary. W szerszym aspekcie praca dotyczy nieumiejętności radzenia sobie z traumą oraz poszukiwania siebie po traumatycznych przeżyciach. Film był pokazywany na licznych festiwalach, m.in. Videonale 13 w Bonn, Era Nowe Horyzonty, LOOP Barcelona (nagroda).