ROZBROJENIE JAŹNI

 Tomasz Drewicz

otwarcie: 16 grudnia (piątek) 2022, godz. 18:00
czas trwania: 16.12.2022-29.01.2023 | sala kameralna

 

Prezentowana w olsztyńskim BWA wystawa autorstwa Tomasza Drewicza pt. „Rozbrojenie jaźni”, ukazuje jego najnowsze prace, w których artysta ponownie odnosi się, do problemu wolności i wolnej woli, jak również pojęcia Impasu; oraz procesów dochodzenia do tego stanu, jak i ostatecznie, różnych sposobów jego przekraczania. Główną oś ekspozycyjną stanowi instalacja dźwiękowa o tym samym tytule. Towarzyszyć jej będą prace malarskie oraz wideo, które mają na celu poszerzyć pole interpretacyjne o dodatkowe obszary, między innymi i te związane ze współczesnym patriotyzmem czy poczuciem narodowej tożsamości. Wystawa ma zwrócić uwagę na powstające na tym polu napięcia, choć nie robi tego w sposób wartościujący.

Artysta w swojej twórczości wykorzystuje różne interesujące materiały a wśród nich i te mające ciekawe właściwości, czyli na przykład farbę termochromową, która w reakcji na zmianę temperatury staje się przezroczysta oraz kruszywo korkowe, które posiada bardzo dobre właściwości termo i dźwięko-izolacyjne. Wybrane substancje stają się dla Drewicza fundamentem, na którym konstruuje szeroko interpretowalne sytuacje, nazywane przez samego artystę „Zdarzeniami”. Jego ostatni duży projekt prezentowany wiosną 2019 roku w MCSW „Elektrownia” w Radomiu, w którym analizował pojęcie Ciepła, był jednocześnie subtelnym komentarzem do bieżącej sytuacji politycznej, odnosząc się do kwestii cenzury, inwigilacji, prawa do zgromadzeń, społecznych zachowań wobec „obcego” itp. Prezentowane na olsztyńskiej wystawie prace stanowią naturalne rozwinięcie poruszanej wówczas problematyki.


ARTYSTA:

Tomasz Drewicz ur. w 1982 w Obornikach Wielkopolskich. W latach 2001-2005 studiował na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Poznańskiej. W latach 2004-2009 na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Ukończył studia na Wydziale Edukacji Artystycznej w dwóch specjalnościach: Promocja i Krytyka Sztuki oraz Pedagogika Sztuki. Dyplom w drugim zakresie (z Rzeźby) w pracowni prof. Marcina Berdyszaka. Laureat stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” w roku 2010 oraz Stypendium Artystycznego Miasta Poznania w roku 2011. Zrealizował kilka wystaw indywidualnych, m.in. „Komfort termiczny” w MCSW „Elektrownia” w Radomiu oraz „Ciepłem” i „Zaraz wracam” w Galerii AT w Poznaniu. Brał również udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

 

XII OLSZTYŃSKIE BIENNALE SZTUKI – O MEDAL PREZYDENTA

otwarcie: 16 grudnia (piątek), godz. 18:00
czas trwania: 16 grudnia 2022 – 15 stycznia 2023, sala główna

ARANŻACJA: Leszek Sokoll
PATRONAT HONOROWY:
  

 

 

FUNDATORZY NAGRÓD: 

GRAND PRIX – MEDAL PREZYDENTA  

I NAGRODA.         

II NAGRODA        

III NAGRODA        

WYRÓŻNIENIE    

WYRÓŻNIENIE    

WYRÓŹNIENIE 

 

Podstawowym zadaniem Biennale jest aktywizacja środowiska artystycznego Olsztyna i regionu, konfrontacja postaw twórczych, a także zaprezentowanie olsztyńskiej publiczności stanu rodzimej plastyki. Biennale jest ważnym przeglądem pokazującym kondycję olsztyńskiej sztuki. Różnorodność mediów sprawia, że wystawa pokonkursowa jest również ciekawą prezentacją stosowanych współcześnie przez artystów technik. Konkursowa forma przeglądu gwarantuje uzyskanie prac o wysokich walorach artystycznych, reprezentujących najciekawsze zjawiska w twórczości środowiska artystycznego regionu.

 

Jury w składzie:

Stanisława Zacharko-Łagowska, artysta fotografik, historyk i krytyk sztuki, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach
prof. ASP dr hab. Aleksandra Jadczuk, artysta malarz, Prodziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
prof. Lech Majewski, artysta grafik, specjalista z dziedziny projektowania wizualnego, Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
prof. Mariusz Białecki, artysta rzeźbiarz, Wydział Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
prof. Marek Basiul, artysta grafik, Katedra Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Na konkurs wpłynęło 212 prac 80 autorów. Po wnikliwej ocenie i przeprowadzonej selekcji Jury wybrało na wystawę pokonkursową 103 prace 49 autorów.

 

UCZESTNICY WTSTAWY:

Tadeusz Bałakier / Maja Baranowska / Bogdan W. Bartkowski / Joanna Bentkowska-Hlebowicz / Wiesław Bieńkuński  / Joanna Bojarowska / Iwona Bolińska-Walendzik / Alicja Borsiak-Śleszyńska / Izydor Borys / Tadeusz Burniewicz / Małgorzata Chomicz / Zygmunt Droński / Magdalena Dudzik / Anastasija Dundicz / Wojciech Dzieszkiewicz / Ita Haręza / Marek Hasso-Agopsowicz / Krzysztof Janicki / Wioletta Jaskólska / Rafał Kaźmierczak / Renata Kniefel / Kinga Kosacz-Drozdek / Violetta Kulikowska-Parkasiewicz / Adam Kurłowicz / Agnieszka Markowicz / Sylwia Michalska / Jolanta Niedziela-Chudzik / Marcin Piotrowicz / Miłosz Piotrowski / Beata Podwysocka / Filip Popławski / Zofia Anna Puszcz / Jolanta Rejs / Piotr Schilling / Giovanni Sobachio / Anna Stankiewicz-Odoj / Joanna Maria Stępkowska-Kuchta / Paweł Strzelec / Weronika Tadaj-Królikiewicz / Agata Topolewska / Roma Triebling / Adriana Ewa Umińska / Katarzyna Walendzik / Marta Wasilewska-Frągnowska / Mieczysław Wieliczko / Julita Wiench / Tomasz Witkowski / Tomasz Woźniak / Mariola Żylińska-Jestadt