A

REGULAMIN ZWIEDZANIA

Wszelkie zasady zwiedzania aktualnych wystaw w Galerii Sztuki BWA w Olsztynie na czas obowiązywania obostrzeń w stanie epidemii COVID-19 zawarte są w poniższym regulamine:

REGULAMIN ZWIEDZANIA