alt

Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, organizowane cyklicznie przez BWA w Olsztynie od 1975, jest konkursem umożliwiającym twórcom konfrontację swoich osiągnięć w dziedzinie druku wypukłego na forum ogólnopolskim. Celem konkursu i wystawy pokonkursowej jest prezentacja prac o najwyższym poziomie artystycznym, powstałych w technikach drzeworytu i linorytu oraz wzbudzenie głębszego zainteresowania artystów i odbiorców najstarszą z technik graficznych, jaką jest drzeworyt. Wystawa pokonkursowa stanowi znakomity przegląd najlepszych i najnowszych osiągnięć w dziedzinie wypukłodruku.

Komisarz konkursu:
Małgorzata Bojarska-Waszczuk

Sekretariat konkursu:
tel. (089) 522-27-09

Archiwum:
XI Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego
X Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego
IX Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego
VIII Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego
Laureaci 1975-2007

Program Towarzyszący MTG Kraków - 2015

alt                     alt                 alt

 

Patronat XI Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego

alt