Natalia Bażowska - Terytorium oswojone

wernisaż: 9 sierpnia (czwartek), godz. 18:00

9 sierpnia – 16 września, sala główna

Twórczość Natalii Bażowskiej wyrosła z bliskiego związku z naturą, z dzieciństwa spędzonego wśród przyrody, w dzikim i pięknym pejzażu. Wiele z prac prezentowanych na olsztyńskiej wystawie powstało z inspiracji naturalnym otoczeniem, bliskością zwierząt, przestrzeni i tęsknotą za "utraconym rajem" człowieka.

Natalię Bażowską fascynuje życie, natura, psychika i ciało człowieka. Absolwentka katowickiej Akademii Sztuk Pięknych i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor psychiatrii, patrzy na świat holistycznie. Wrażliwa na wszelkie przejawy życia, obserwuje z większą świadomością tak człowieka, jak i zwierzę. Szuka podobieństw między światem ludzkim i zwierzęcym. Jako pełna empatii osoba wie, że człowiek nie jest panem stworzenia. Ludzie i zwierzęta podlegają tym samym prawom natury. W zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb działamy podobnie. Podobnie cierpimy, boimy się, pragniemy bezpieczeństwa. Gdy jesteśmy samotni - szukamy bliskości. Nasze ciała są tak samo śmiertelne. Jesteśmy częścią większej całości, połączeni geomantyczną siatką powiązań. Jak mówi artystka, nawiązując do cyklu rzeźb runowych: "Wszyscy mamy tylko określony czas na ziemi. Tym bardziej powinniśmy szanować wszystko, co nas otacza, bo żaden atom, żadna komórka nie ginie. One w takiej czy innej formie będą krążyły. To moja próba uświadomienia ludziom, że nie jesteśmy wieczni".

Artystka wybiera óżne formy wypowiedzi twórczej, realizuje swoje wizje w malarstwie, tworzy rzeźby, instalacje, wideo, wypowiada się w rysunku i fotografii. Nie ogranicza swojej drogi artystycznej ani formą, ani medium, a jej refleksje szeroko zgłębiają świat. Świat odbierany wszystkimi zmysłami, do którego opisania potrzebna jest wiedza, wrażliwość i współczucie. / MBW

" Obecność i fizyczna bliskość, cielesne doświadczanie świata, jest ekwiwalentem językowego sposobu komunikacji i formowania wzajemnych relacji. Wspólnym mianownikiem dla wszystkiego co żyje jest ciało. Mimo, że ma ono różną wrażliwość, plastyczność czy zmienność, dzięki niemu można przekraczać, uelastyczniać i na nowo ustawiać granice światów różnych gatunków. Porozumienie międzygatunkowe może odbywać się przez kontakt fizyczny, gesty i spojrzenia, wydzielanie zapachów czy obserwację ciała . Ciało umożliwia przekazanie informacji, może więc też być sposobem na stworzenie bliskości, budowanie wzajemnej emocjonalnej akceptacji i wykształcenie się więzi. Dla obu stron najważniejsze jest nauczenie się właściwej interpretacji tego języka." / Natalia Bażowska

Natalia Bażowska. Urodzona w 1980 roku w Polsce. Jako dziecko wychowywała się w górach, co spowodowało silną więź z naturą. W latach 1999-2005 studiowała medycynę, w 2007 roku jednocześnie podjęła studia w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, które ukończyła w 2012 roku oraz studia doktoranckie przy Klinice i Katedrze Psychiatrii Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2010 roku obroniła doktorat na temat „Ocena emocji wywołanych przekazem wizualnym u osób cierpiących na depresję” czerpiąc wiedzę z obu kierunków studiów. Od 2011 roku zajmuje się wyłącznie sztuką, korzystając w swoich działaniach w pełni z wiedzy medycznej oraz silnego związku z naturą.
Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą m. in. w Madrycie, San Sebastian, Warszawie (Miejsce Projektów Zachęty, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki), Katowicach (Rondo sztuki, Centrum Sztuki), Krakowie (Bunkier Sztuki), Poznaniu (Rodriguez Gallery). Brała udział w licznych wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą (Niemcy, Rosja).
W 2011 roku otrzymała I nagrodę w konkursie Artystyczna Podróż Hestii oraz I nagrodę Przeglądu Młodej Sztuki „Świeża krew” we Wrocławiu. W 2013 otrzymała wyróżnienie w I Międzynarodowym Konkursie Malarskim Modessque, była nominowana do Konkursu Gepperta oraz dostała nagrodę artystyczną UAP i Nagrodę Kolekcjonerów w konkursie „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Śląskiego.