IX Olsztyńskie Biennale Sztuki - O Medal Prezydenta
15 października - 15 listopada, sala główna
Sekretarz konkursu: Olga Orzeł-Kopeć
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Olsztyna oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 
 
UCZESTNICY WYSTAWY     MARZENA HUCULAK     ŁUKASZ PEPOL
      IZABELLA JANISZEWSKA-OBAREK     BEATA PODWYSOCKA
      WOJCIECH JASIONOWICZ     HALINA RÓŻEWICZ-KSIĄŻKIEWICZ
GRZEGORZ ADAMIAK      WIOLETTA JASKÓLSKA
    ANGELIKA SANIEWSKA-OBAREK
 BOGDAN WOJCIECH BARTKOWSKI     JOANNA KACZMARCZYK
    IZABELA SIEMBIDA
JOANNA BENTKOWSKA-HLEBOWICZ     RAFAŁ KAŹMIERCZAK     NATALIA SKOWROŃSKA-IWAŃCZYK
LENA BERGDOLL     BEATA KOŁAKOWSKA     ANNA STANKIEWICZ-ODOJ
 IWONA BOLIŃSKA-WALENDZIK     PAWEŁ KONOPKA
    IWONA SZPAK-PAWŁOWSKA
MAŁGORZATA CHOMICZ     DANUTA KRAJEWSKA     BARTOSZ ŚWIĄTECKI
WALDEMAR CICHOŃ     DOROTA KRUSZEWSKA     WERONIKA TADAJ-KRÓLIKIEWICZ
ADAM CIEŚLAK     AGNIESZKA KURLENDA     NATALIA TEJS
ANDRZEJ CISOWSKI     ADAM KURŁOWICZ     ADRIANA EWA UMIŃSKA
AGA CISZEWSKA SIGUNI     RENATA KURMIN     ZBIGNIEW URBALEWICZ
IWONA DOMBEK-RYBCZYŃSKA     EUGENIUSZ KWIATKOWSKI     WIESŁAW WACHOWSKI
ANNA DROŃSKA     BARBARA LIS-ROMAŃCZUKOWA     MARTA WASILEWSKA-FRĄGNOWSKA
 ZYGMUNT DROŃSKI     ROBERT LISTWAN     JULITA WIENCH
WOJCIECH DZIESZKIEWICZ     AGNIESZKA ANNA NOWACKA     TOMASZ WITKOWSKI
MONIKA FILIPEK     MATEUSZ OBAREK     MARIAN ZIELIŃSKI
ANTONI GRZYBEK     PIOTR OBAREK     RENATA ZIMNICKA-PRABUCKA
JUSTYNA HOŁUBOWSKA     MARIA PARAFIŃCZUK     MARIOLA ŻYLIŃSKA-JESTADT

 

 
Podstawowym zadaniem Biennale jest aktywizacja środowiska artystycznego Olsztyna i regionu, konfrontacja postaw twórczych, a także zaprezentowanie publiczności olsztyńskiej stanu rodzimej plastyki. Biennale jest ważnym przeglądem, pokazującym kondycję olsztyńskiej sztuki. Różnorodność mediów sprawia, że wystawa pokonkursowa jest również ciekawą prezentacją stosowanych współcześnie przez artystów technik. Konkursowa forma przeglądu gwarantuje uzyskanie prac o wysokich walorach artystycznych, reprezentujących najciekawsze zjawiska w twórczości środowiska artystycznego regionu.
 
Tegoroczna, dziewiąta edycja Biennale w Olsztynie, cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród artystów regionu Warmii i Mazur. Jury wybierało spośród ponad dwustu nadesłanych na konkurs prac. W skład oceniających weszli artyści i profesorowie uczelni artystycznych: Zdzisław Olejniczak (ASP Łódź), Wojciech Pukocz (ASP Wrocław), Wiesław Koronowski (UA Poznań), Prezes Zarządu Głównego ZPAP, dr Janusz Janowski, a także moja skromna osoba, pełniąca nieparytetową rolę teoretyczki sztuki.

Spośród siedemnastu wytypowanych artystów i artystek, jury nagrodziło trzy artystki i jednego artystę oraz uhonorowało wyróżnieniem jednego artystę i trzy artystki. Dystans, jaki stwarza okoliczność pisania tekstu do katalogu po godzinach wybierania i debatowania, w których liczą się przede wszystkim sprawne oko oraz umiejętność argumentowania, pozwala ułożyć dokonany wybór w pewną narrację, w której hierarchia pośród nagrodzonych wymieniona została na spójność wypowiedzi. W związku z tym o pracy, która zajęła I miejsce napiszę niemalże na końcu. Pozostałe orbitują bowiem wokół ugruntowania w sztuce odniesień do lokalności – w różnych mediach dowartościowują jej rozmaite aspekty. Innymi słowy, z jednym wyjątkiem, na laury zasłużyły w tym roku prace, które poruszają tematykę związaną z historią i kulturą regionu Warmii i Mazur, wyrastają z potrzeby oraz umiejętności lokalizowania „ja” artysty/artystki, opowiadają o codzienności mieszkających w tym regionie ludzi, ich tożsamościowych turbulencjach, czy wadze więzi społecznych, których zrozumienie wiąże się jeszcze z traumą II wojny światowej. W tej tendencji wybory jury pokryły się zresztą z kierunkiem wyraźnie zidentyfikowanym w przełomowym w historii komentowania Biennale tekście Ewy Toniak, Kop gdzie stoisz…, w którym autorka starała się utwierdzić artystów w tym, że to, co wartościowe dla sztuki jest w zasięgu ręki, natomiast to, co zdradza usilne aspiracje do pozbawiania jej oparcia we własnym doświadczeniu, w połączeniu z asekuracyjnym odwołaniem się do formy autonomicznej, uniwersalnej, jedynie udaje coś, czym nie jest, narażając autorów na zarzuty o wtórność. Jury analizowało w związku tym różnicę między tym, co lokalne i regionalne. / Ewelina Jarosz

Grand Prix - Medal Prezydenta 
Nagroda Prezydenta Olsztyna

Wyróżnienie honorowe
Prezesa Zarządu Głównego
Związku Polskich Artystów Plastyków

Weronika Tadaj-Królikiewicz
Autochtoni
2015, rysunek ołówkiem, 146x46 cm
Z cyklu: Zabawa - Zima
2015, rysunek ołówkiem, 46x146 cm
Z cyklu: Dom - Mazurki
2015, rysunek ołówkiem, 146x46 cm

I Nagroda
Fundator - EuroStyl
Wojciech Dzieszkiewicz
Moje miasto XXI
2013, technika własna, 100x300 cm

alt

II Nagroda
Fundator - MTI Fuminova Polska
Natalia Tejs
Świadectwa
2014/2015, film

III Nagroda
Fundator - Wydział Sztuki UWM w Olsztynie
Iwona Bolińska-Walendzik
Więzi
2014/2015, batik, 105x23 cm

Wyróżnienia:

Wiesław Wachowski
Soczi olsztyńskie
pokaz na stadionie Leśnym w Olsztynie, dokumentacja Maćka Janickiego, film DVD, 3,30'

Natalia Skowrońska-Iwańczyk
REM I
2014, akwatinta, kolaż, 131x46 cm
REM II
2014, akwatinta, 135x47 cm
REM III
2014, akwatinta, 130x46 cm

Barbara Lis-Romańczukowa
Z cyklu: Sceny z niepamięci I - Na skraju tęczy
2015, balir, 70x70 cm
Z cyklu: Sceny z niepamięci II - Mrokiem droga spowita
2015, balir, 70x70 cm
Z cyklu: Sceny z niepamięci III - Dwa brzegi
2015, balir, 70x70 cm

Opieka medialna:
TVP Olsztyn, Radio Olsztyn, Telewizja Olsztyn, Gazeta Wyborcza, Made In, Olsztyn24.com, artinfo.pl