A

BIONTY

Adam Cieślak - Bionty

3 - 26 lutego, sala główna


Kuratorka: Małgorzata Bojarska-Waszczuk

 

BIONTY to przegląd prac z lat 2014-2016. Są to kompozycje rzeźbiarskie będące wynikiem obserwacji i fascynacji naturą i architekturą oraz zachodzących pomiędzy nimi relacji. Długo szukałem określenia dla tworzonych przeze mnie form. Słowo "bionty", które ostatecznie wybrałem, oznacza istoty żyjące, żywe organizmy. Określenie to zwraca uwagę na pewną odrębną siłę i energię, która sprawia, że obiekty, które stworzyłem, na swój sposób są żywe - istnieją w przestrzeni, w bardzo różnych kontekstach, są dynamiczne i żywo oddziałują na odbiorcę. W swojej twórczości zawsze dążę do nawiązania indywidualnej relacji z każdym z odbiorców. Stosowane przeze mnie abstrakcyjne środki wyrazu pozwalają na bardzo osobistą, subiektywną interpretację prac przez publiczność. / AC

Adam Cieślak - absolwent rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiował w pracowni prof. Macieja Szańkowskiego i prof. UMK Krzysztofa Mazura. Dyplom uzyskał w 2007 r. Zajmuje się zarówno sztuką figuratywną, jak i konceptualną. W swoich działaniach poszukuje przestrzennego oraz społecznego kontekstu formy. Koncentruje się na zagadnieniach kompozycyjnych wynikających z analizy materiału, obserwacji przyrody i architektury oraz psychologii widzenia.