A

ŚWIATŁO ZAPAMIĘTANYCH MIEJSC

Małgorzata Chomicz - Światło zapamiętanych miejsc

Wernisaż: 11 września (czwartek), godz. 17:00

11 września - 5 października, sala kameralna

 

Urodzona w Olsztynie. W 1995 r. dyplom z wyróżnieniem w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnej ASP). W roku akademickim 1996/97 staż naukowy na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Doktorat w dyscyplinie grafika w 1997 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2005 r. habilitacja na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Od 2007 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Kierownik Pracowni Grafiki Instytutu Sztuk Pięknych UWM w Olsztynie.

Autorka 25 wystaw indywidualnych (między innymi w Olsztynie, Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Wilnie Rzymie, Norymberdze, Kaposvar, Asyżu, Perugii). Udział w ponad 50 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. W 1998 r. Nagroda II stopnia Rektora WSP w Olsztynie, w 2006 r. nagroda Rektora UWM w Olsztynie. W 2000 i 2002 r. stypendystka Fundacji Jana Pawła II Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie, a w 2001 - Fonds d Aide Aux Lettres Polonaises Independantes  w Paryżu (stypendium pobytowe w Rzymie i Florencji). W roku 2002 stypendystka Miasta Olsztyn, a w latach 2004-2006 stypendium Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2004 roku udział w International Art Camp - Barcs (Węgry).

Zaproszona przez Leszka Mądzika do współudziału w tworzeniu kolekcji Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach.Laureatka Biennale Plastyki Olsztyńskiej w 1998, 2001 i 2005. W 2006 i 2007 roku otrzymała wyróżnienie "Premio Internazionale di Grafica del Pomero - RHO- Milano (Włochy).

Współpracuje z "Galerią Hamerska" w Krakowie i galeriami we Włoszech. Mieszka w Olsztynie i Perugii we Włoszech.


"Podobnie jak miłość, będąca główną drogą prowadzącą do wiedzy, tak też sztuka (gdyż jest stworzona z miłości, która wiąże artystę z percepcją i kontemplacją świata) jest szlakiem, który dąży do zlikwidowania zła, aby osiągnąć zachwyt nad pięknem i dobrem. Miłość i sztuka, w związku z tym, nie są dualizmem, ale są szlakiem równoległym i nakładającym się na siebie."

"Nieustanne przemieszczanie się z jednego kraju do drugiego, potwierdza powody konieczności bardziej duchowej niż fizycznej. Taka potrzeba nie dotyczy tylko odkrywania nowych obszarów, ale przede wszystkim tego, skąd pochodzi Małgorzata Chomicz (Polska), tam też często powraca poprzez światło pamięci."

Prof. Eugenio Gianni - estetyk i teoretyk sztuki