A

NIEDZIELNE OPROWADZANIE W BWA

Serdecznie zapraszamy na oprowadzanie po aktualnych wystawach 9 sierpnia o godz. 12:00.

  • Karol Szostka "Wszystko jest rzeźbą - sala główna
  • Jan Lebenstein "Folwark zwierzęcy i inne grafiki"- sala kameralna


Spotkanie wprowadzi uczestników w tematykę bieżących wystaw zrealizowanych przez Galerię. Skierowane jest do wszystkich odbiorców, a udział nie wymaga zapisu. Spotykamy się w Holu Galerii BWA.

O wystawach opowie Monika Sadowska (specjalistka do spraw wystaw i promocji w BWA).

 

Więcej informacji o wystawach:
Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Aktywności w Galerii Sztuki BWA są organizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego tzn. szczególnych środków bezpieczeństwa, higieny oraz dystansu społecznego.

Maksymalna liczba osób mogących przebywać w sali została określona tak, aby zapewnić uczestnikom możliwość zachowania bezpiecznej odległości od siebie nawzajem.

Uczestników obejmuje obowiązek dezynfekcji dłoni, zakrywania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób.


Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do zachowania środków bezpieczeństwa, w tym noszenia przyłbicy w trakcie oprowadzania.

W Galerii Sztuki BWA obowiązuje "Regulamin zwiedzania wystaw"