A

WYKŁAD: JAK PRZETOPIĆ SZTUKĘ NA ZŁOTO. SCHYŁEK SURREALISTYCZNYCH IDEI.

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu popołudniowych wykładów o sztuce współczesnej, które odbędzie się 27 lutego (czwartek) o godz. 17:30 w siedzibie galerii – Piłsudskiego 38, Olsztyn.

 

Temat spotkania: Jak przetopić sztukę na złoto.Schyłek surrealistycznych idei.

Wykład kończy rozpoczęte w ubiegłym miesiącu rozważania na temat żywotności idei surrealizmu. W kontekście wizji społeczeństwa spektaklu Guy Deborda przedstawione zostaną działania surrealistów zaanektowane przez kulturę masową. Wskazane zostaną także dzisiejsze kontynuacje surrealizmu zachowujące swą niezależność wobec kultury masowej, a także inspiracje surrealistyczne ujawniające się w najnowszych działaniach artystycznych.

 

Wykład poprowadzi dr Ewa Gładkowska.

dr Ewa Gładkowska - historyk sztuki, adiunkt w Pracowni Przedmiotów Teoretyczno - Metodycznych Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktorat napisała pod kierunkiem prof. Tadeusza Chrzanowskiego. Członkini Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów. Główne obszary badań: historia sztuki nowoczesnej, historia estetyki, socjologia sztuki oraz dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Autorka licznych publikacji w języku polskim, niemieckim i angielskim poświęconym sztuce najnowszej, socjologii sztuki oraz dziedzictwu Warmii i Mazur.