A

PUSTKA PEŁNIA UTOPIA. KOLEKCJA SZTUKI WALDEMARA ANDZELMA

PUSTKA PEŁNIA UTOPIA. Kolekcja sztuki Waldemara Andzelma

28 lipca - 1 października, sala główna, sala kameralna

 

Współpraca:

Kurator: Jaromir Jedliński

 

Zofia Artymowska, Janusz Bałdyga, Jan Berdyszak, Marcin Berdyszak, Jakub Ciężki, Stefan Gierowski, Jerzy Grabowski, Jerzy Kałucki, Koji Kamoji, Jarosław Kozakiewicz, Jan Tarasin, Ryszard Winiarski

 

Waldemar Andzelm, kolekcjoner i marszand mieszkający w Lublinie, posiada jeden z ciekawszych zbiorów sztuki współczesnej w Polsce. Pierwsza część kolekcji zawitała do BWA w Olsztynie w 2012 roku i prezentowała prace polskich mistrzów abstrakcji – Berdyszaka, Gierowskiego, Kałuckiego, Kamoji. W drugiej olsztyńskiej prezentacji kolekcji Waldemara Andzelma nacisk zostanie położony na instalację i formę przestrzenną. Nie zabraknie jednak również przykładów znakomitego malarstwa czy grafiki.
Usiłowania kolekcjonera to czasem współdziałanie ręka w rękę z pracą artysty we wznoszeniu budowli z materii oraz marzeń, z danych tu i teraz fragmentów oraz wyobrażeń na temat pełni. Każde dzieło w kolekcji ma swoje znaczenie. Kolekcja jako całość, zbiór przykładnych fragmentów też winna posiadać istotny sens ogólniejszej natury. Ale koniec końców obcujemy z poszczególnym w niej umieszczonym dziełem. W chóralnym wielogłosie kolekcji wsłuchujemy się w przesłanie pojedynczego dzieła by to z nim dialogować.

(…) Owe dzieła artystów stroniących zazwyczaj od figuratywności zazwyczaj wyrastają z tęsknoty za światem niematerialnym albo rozumowym, z prób jego ujęcia i unaocznienia. Stają się same nieomal modlitewnymi w synkretycznym sensie utworami, na nowo i na swój sposób ożywiając postawę Malewicza, który przed wiekiem podnosił „supremację pierwiastka duchowego w sztuce”. / Jaromir Jedliński