A

KALENDARIUM WYSTAW 1993 r.

1. Stasys Eidrigivicius -  Retrospektywa 1973 – 1993                                        28 I-28 III 1993

2. Bronisław Wojciech Linke  - malarstwo, rysunek, grafika

    ze zbiorów Muzeum narodowego w Warszawie                                               8 IV-9 V 1993

3. Marek Skoczylas - Szkło artystyczne                                                             11 V-23 V 1993

4. Jan Lebenstein - malarstwo                                                                         27 V-18 VII 1993

5. „Twarze i Maski” – portret współczesny w malarstwie

    ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Radomiu                                           22 VII-12 IX 1993

6. Panorama Sztuki Współczesnej                                                                   16 IX-17 X 1993

7. Atlantyda Północy – Dawne Prusy Wschodnie w fotografii                      28 X 1993-9 I 1994