A

PODRÓŻ ZE ŚWIATŁEM W TLE - BATIK

 Iwona Bolińska-Walendzik

Iwona Bolińska-Walendzik - Podróże ze swiatłem w tle - batik

Wernisaż: 10 listopada (czwartek), godz. 17:00

10 listopada - 11 grudnia, sala kameralna

 

Wystawa młodej artystki ze środowiska olsztyńskiego. Z wykształcenia grafik - dyplom w pracowni wklęsłodruku w pracowni dr Wiesław Bieńkuńskiego WSP w Olsztynie) oraz malarz - dyplom w pracowni prof. Michała Wiśniewskiego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Uprawia witraż, malarstwo akwarelowe, a szczególnym i od paru lat głównym polem jej działalności artystycznej jest batik. Za cykl batików w 2003 roku otrzymała wyróżnienie w dziedzinie tkaniny na II Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Trójmiasto. Stypendystka Miasta Olsztyna w 2003 roku.

"Twórczość Iwony Bolińskiej-Walendzik ma swoją specyfikę nie tylko w warstwie koncepcyjnej i pikturalnej, ale również w warunkującym je warsztacie technologicznym. Młoda artystka sięgnęła bowiem po batik, jako technikę realizacji swoich wizji plastycznych, nieczęsto obecnie stosowaną w sztuce współczesnej, zwłaszcza do kreowania obiektów z pogranicza malarstwa i tkaniny użytkowej. (...)

Prace artystki wpisują się w obszar tradycji batiku jako kontynuacja, lecz w nowym, indywidualnym kształcie. W jej kompozycjach o przenikających się formach i subtelnej najczęściej kolorystyce naczelną rolę odgrywają efekty świetlne. Tę postawę najlepiej ilustruje wypowiedź autorki: Światło było zawsze dla mnie inspirujące, ono kształtuje przestrzeń, daje wrażenie rzeczywistego świata."

październik 2005, Irena Huml

Iwona Bolińska-Walendzik zajmuje się batikiem, witrażem i projektowaniem graficznym. Uczestniczyła w około trzydziestu wystawach zbiorowych, jest autorką dwunastu prezentacji indywidualnych m. in. w Olsztynie, Jeleniej Górze, Wilnie (2002) i Bejrucie (2005). Stypendystka Prezydenta Miasta Olsztyn w 2003 i 2005 roku.