A

IX QUADRIENALE DRZEWORYTU I LINORYTU POLSKIEGO

IX Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego

Wernisaż: 13 grudnia (czwartek), godz. 17:00

13 grudnia 2007 - 13 stycznia 2008, sala główna

 

Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego organizowane przez BWA od 1975 roku jest konkursem umożliwiającym twórcom konfrontację swoich osiągnięć w dziedzinie druku wypukłego na forum ogólnopolskim. Jest jedynym, tak ważnym konkursem graficznym dotyczącym technik wypukłodruku, na trwałe już wpisanym w ogólnopolskie wydarzenia artystyczne dotyczące polskiej sztuki współczesnej w dziedzinie grafiki.

Celem konkursu i wystawy pokonkursowej jest prezentacja prac o najwyższym poziomie artystycznym powstałych w technikach drzeworytu i linorytu oraz wzbudzenie głębszego zainteresowania artystów i odbiorców najstarszą z technik graficznych, jaką jest drzeworyt. Wystawa pokonkursowa jest zawsze znakomitym przeglądem najlepszych i najnowszych osiągnięć w dziedzinie wypukłodruku.

 

Patronat horowy konkursu

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prezydent Miasta Olsztyn

 

LAUREACI KONKURSU


Grand Prix

Marek Basiul

"Facie ad Faciem I - Inverse"
2007, linoryt, druk transferowy


I Nagroda

Henryk Królikowski

"Bez tytułu"
2006, linoryt


II Nagroda

Anna Kopeć-Gibas

"Przemienienie" - dyptyk
2007, linoryt


III Nagroda

Dariusz Chojnacki

"Światłosfery - zapis przestrzeni X"
2004, linoryt


I Wyróżnienie

Majla Zeneli

"Księżycowy obrót 3",
2004, linoryt


Honorowa Nagroda Jury

Zbigniew Lutomski

"31 I"
2004, drzeworyt barwny