A

WYKŁAD: POWRÓT "REALNEGO" WE WSPÓŁCZESNEJ SZTUCE

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu popołudniowych wykładów o sztuce współczesnej, które odbędzie się 21 lutego (czwartek) o godz. 17:30 w siedzibie galerii – Piłsudskiego 38, Olsztyn.

Wracamy po krótkiej przerwie z cyklem wykładów o sztuce współczesnej kierowanych do młodzieży i dorosłych. Prelekcje dotyczą najważniejszych i najciekawszych tendencji w sztuce tworzonej współcześnie. W przystępny sposób staramy się przybliżyć słuchaczom zagadnienia sztuki najnowszej, by ułatwić odbiorcom kontakt zarówno z dziełami jak i przybliżyć sylwetki ich twórców. 

Spotkanie pt. Powrót "Realnego" we współczesnej  sztuce, które odbędzie się 21 lutego o godz. 17:30 poprowadzi dr Ewa Gładkowska

Wykład jest próbą przedstawienia różnych kategorii Realnego powracających do sztuki najnowszej. Książki Hala Fostera Powrót Real­nego i Donalda Kuspita Koniec sztuki są w przedstawionym wykładzie dowodem na potrze­bę prezentacji różnych wizji współczesnej sztu­ki w krytyce artystycznej. Realne, wręcz kompulsywnie ujawniające się w sztuce najnowszej, stanowi znak czasu, który zapewne wymaga szerszej analizy aniżeli tylko w obrębie rzeczy­wistości artystycznej. Wobec tego, iż w krytyce i historii sztuki dominuje tendencja do ujednolicenia obrazu sztuki XX wieku jako wieku permanentnej awangardy, nieśmiało wkraczający  tu dyskurs na temat powrotów do tradycji w sztuce ubiegłego stulecia, jest dopełnieniem wizerunku sztuki minionego stulecia, zwanego często Wiekiem Awangardy.

dr Ewa Gładkowska - historyk sztuki, adiunkt w Pracowni Przedmiotów Teoretyczno - Metodycznych Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktorat napisała pod kierunkiem prof. Tadeusza Chrzanowskiego. Członkini Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów. Główne obszary badań: historia sztuki nowoczesnej, historia estetyki, socjologia sztuki oraz dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Autorka licznych publikacji w języku polskim, niemieckim i angielskim poświęconym sztuce najnowszej, socjologii sztuki oraz dziedzictwu Warmii i Mazur.