A

WYKŁAD: POWRÓT "REALNEGO" WE WSPÓŁCZESNEJ SZTUCE CZ. II

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu popołudniowych wykładów o sztuce współczesnej, które odbędzie się 22 marca (piątek) o godz. 17:30 w siedzibie galerii – Piłsudskiego 38, Olsztyn.

Prelekcja, którą poprowadzi dr Ewa Gładkowska 22 marca, stanowić będzie kontynuację ostatniego spotkania pt. Powrót "Realnego" we współczesnej sztuce.

Wykład jest próbą przedstawienia różnych kategorii Realnego powracających do sztuki najnowszej. Książki Hala Fostera Powrót Real­nego i Donalda Kuspita Koniec sztuki są w przedstawionym wykładzie dowodem na potrze­bę prezentacji różnych wizji współczesnej sztu­ki w krytyce artystycznej. Realne, wręcz kompulsywnie ujawniające się w sztuce najnowszej, stanowi znak czasu, który zapewne wymaga szerszej analizy aniżeli tylko w obrębie rzeczy­wistości artystycznej. Wobec tego, iż w krytyce i historii sztuki dominuje tendencja do ujednolicenia obrazu sztuki XX wieku jako wieku permanentnej awangardy, nieśmiało wkraczający tu dyskurs na temat powrotów do tradycji w sztuce ubiegłego stulecia, jest dopełnieniem wizerunku sztuki minionego stulecia, zwanego często Wiekiem Awangardy.

dr Ewa Gładkowska - historyk sztuki, adiunkt w Pracowni Przedmiotów Teoretyczno - Metodycznych Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktorat napisała pod kierunkiem prof. Tadeusza Chrzanowskiego. Członkini Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów. Główne obszary badań: historia sztuki nowoczesnej, historia estetyki, socjologia sztuki oraz dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Autorka licznych publikacji w języku polskim, niemieckim i angielskim poświęconym sztuce najnowszej, socjologii sztuki oraz dziedzictwu Warmii i Mazur.