A

WYKŁAD: AMERICAN DREAM. DLACZEGO NOWY JORK STAŁ SIĘ ŚWIATOWYM CENTRUM SZTUKI?

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu popołudniowych wykładów o sztuce współczesnej, które odbędzie się 18 kwietnia (czwartek) o godz. 17:30 w siedzibie galerii – Piłsudskiego 38, Olsztyn.

Spotkanie pt. American dream. Dlaczego Nowy Jork stał się światowym centrum sztuki?, które odbędzie się w czwartek, 18 kwietnia o godz. 17:30 poprowadzi dr Ewa Gładkowska.


Wykład poświęcony prezentacji historii sztuki amerykańskiej, z położeniem akcentu na działania artystyczne II połowy XX wieku takie jak, między innymi: ekspresjonizm abstrakcyjny, pop art czy sztuka ziemi. One bowiem potwierdzają wypowiedzianą  tezę amerykańskiego krytyka sztuki Meyera Shapiro:

"Amerykańscy artyści w pełni świadomi są zmiany nastro­jów w latach powojennych. Czują się pewniejsi swoich możliwości i często mó­wią, że centrum sztuki przeniosło się z Paryża do Nowego Jorku, nie tylko dlate­go, że Nowy Jork stał się głównym ośrodkiem handlu sztuką nowoczesną, ale dlatego, iż wierzą, że tu rodzą się najnowsze koncepcje artystyczne, stąd promie­niuje energia twórcza i to Ameryka wskazuje kierunki rozwoju sztuki".

dr Ewa Gładkowska - historyk sztuki, adiunkt w Pracowni Przedmiotów Teoretyczno - Metodycznych Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktorat napisała pod kierunkiem prof. Tadeusza Chrzanowskiego. Członkini Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów. Główne obszary badań: historia sztuki nowoczesnej, historia estetyki, socjologia sztuki oraz dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Autorka licznych publikacji w języku polskim, niemieckim i angielskim poświęconym sztuce najnowszej, socjologii sztuki oraz dziedzictwu Warmii i Mazur.