A

WYKŁAD: NIEZNANY I ZNANY ROBERT BUDZINSKI

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu popołudniowych wykładów o sztuce współczesnej, które odbędzie się 13 czerwca (czwartek) o godz. 17:30 w siedzibie galerii – Piłsudskiego 38, Olsztyn.


Ostatnie spotkanie przed wakacyjną przerwą nosi tytuł: Nieznany i znany Robert Budzinski.

Robert Budzinski, artysta urodzony w 1874 we wsi Sławka Mała pod Nidzicą był w latach 20. I 30. XX wieku twórca popularnym i docenionym, szczególnym uznaniem cieszyły się jego grafiki. W Królewcu spędził najbardziej twórcze lata swego życia. Sylwetka tego mało znanego w Polsce twórcy zasługuje na przedstawienie zarówno ze względu  na poziom artystyczny jego dzieł, jak i rolę jaką pełnił w życiu artystycznym Prus Wschodnich. Droga twórcza artysty została wyznaczona przez historię, a życie związane było z miejscami należącymi po 1945 roku do Polski, Rosji i Litwy.

Wykład tradycyjnie poprowadzi dr Ewa Gładkowska.

dr Ewa Gładkowska - historyk sztuki, adiunkt w Pracowni Przedmiotów Teoretyczno - Metodycznych Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktorat napisała pod kierunkiem prof. Tadeusza Chrzanowskiego. Członkini Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów. Główne obszary badań: historia sztuki nowoczesnej, historia estetyki, socjologia sztuki oraz dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Autorka licznych publikacji w języku polskim, niemieckim i angielskim poświęconym sztuce najnowszej, socjologii sztuki oraz dziedzictwu Warmii i Mazur.