A

WYKŁAD: CO JEST ZA ZASŁONĄ? TAJEMNICE DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ SZTUKI

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu popołudniowych wykładów o sztuce współczesnej, które odbędzie się 24 października (czwartek) o godz. 17:30 w siedzibie galerii – Piłsudskiego 38, Olsztyn.

Wracamy po wakacyjnej przerwie z cyklem wykładów o sztuce współczesnej kierowanych do młodzieży i dorosłych.

Pierwsze spotkanie: Co jest za zasłoną? Tajemnice dawnej i współczesnej sztuki.

Niejasne, nie do końca oczywiste, często mroczne, a także przesłonięte konkretną zasłoną - mgły, materiału, wody. Temat, forma i kompozycja budują zagadkowe przesłanie dzieła sztuki. Niepewność odczytania przyczynia się do aury zagadkowości, która była i wciąż jest pożądaną cechą dzieła sztuki. Od chwili powstania historii sztuki i krytyki sztuki jako samodzielnych dyscyplin badawczych, czyli od XIX wieku, panuje przekonanie, że dzieło sztuki niesie przesłanie, często zakodowane. Odszyfrowanie mniej znanych kodów i bardziej zawiłych aluzji przekonuje, że dzieło sztuki jest doskonałym nośnikiem Zeitgeistu, i może odsłonić tajemnice swego czasu. W trakcie wykładu przedstawione zostaną przykłady dzieł sztuki dawnej  i współczesnej w których   forma i  niejednoznaczne przesłanie  budują klimat tajemnicy.

Wykład poprowadzi dr Ewa Gładkowska.

dr Ewa Gładkowska - historyk sztuki, adiunkt w Pracowni Przedmiotów Teoretyczno - Metodycznych Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktorat napisała pod kierunkiem prof. Tadeusza Chrzanowskiego. Członkini Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów. Główne obszary badań: historia sztuki nowoczesnej, historia estetyki, socjologia sztuki oraz dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Autorka licznych publikacji w języku polskim, niemieckim i angielskim poświęconym sztuce najnowszej, socjologii sztuki oraz dziedzictwu Warmii i Mazur.