A

XII QUADRIENNALE DRZEWORYTU I LINORYTU POLSKIEGO

Wernisaż: 12 grudnia (czwartek), godz. 18:00

 12 grudnia 2019 - 26 stycznia 2020, sala główna

Aranżacja: Leszek Sokoll

 

PATRONAT HONOROWY: 

 

PATRONAT: 


FUNDATORZY NAGRÓD: 

 

Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego jest konkursem organizowanym przez BWA w Olsztynie w cyklu czteroletnim, nieprzerwanie od 1975 roku. Jest to ważne wydarzenie w środowisku artystów grafików, umożliwiające artystom konfrontację swoich osiągnięć w dziedzinie druku wypukłego na forum ogólnopolskim. Wystawa pokonkursowa prezentuje najnowsze prace powstające w technice drzeworytu i linorytu. Dla uczestniczących w niej artystów stanowi okazję do obserwacji różnych postaw artystycznych, odmiennego spojrzenia na warsztat, poetykę i możliwości, jakie niesie ze sobą posługiwanie się klasycznymi metodami graficznymi. Jest to zawsze spotkanie ożywcze i inspirujące. Publiczności natomiast daje możliwość śledzenia procesów zachodzących w grafice współczesnej.


Jury obradowało w składzie:

prof. Janusz Akermann, artysta, grafik, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
prof.
Zbigniew
Purczyński, artysta, grafik, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

prof. Krzysztof Szymanowicz
, artysta, grafik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

dr hab. Mateusz Otręba
, artysta, grafik, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Przedstawiciel Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie

dr Maria Anna Rudzka
, historyczka sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Na konkurs wpłynęło 120 prac 47 autorów. Po wnikliwej ocenie i przeprowadzonej selekcji, Jury wybrało na wystawę pokonkursową 60 prac 37 autorów.

 

W drugim etapie obrad, po dyskusji i głosowaniu Jury przyznało następujące nagrody wybranym artystom i ich pracom:

GRAND PRIX
Nagroda Prezydenta Olsztyna

            Jolanta Rejs za pracę:
            „What you see is what you don’t get (II)”, 2018, drzeworyt, 130x95 cm

I NAGRODA
Fundator - Warmia Investment 

            Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz za pracę:
            „Bezpieczne przejście”, 2019, linoryt, 77x112 cm  

II NAGRODA
Fundator - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetykii Cieplnej w Olsztynie

            Andrzej Kalina za pracę:
             Z cyklu „Poza układem III”, 2018, linoryt, 100x70 cm

III NAGRODA
Fundator - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

            Agata Gertchen za pracę:
            „Macierzyństwo - 03”, 2019, linoryt, 70x100 cm

WYRÓŻNIENIE

            Paweł Bińczycki za pracę:
           
„JP - tsunami”, 2019, linoryt, 72x99 cm         

WYRÓŻNIENIE

            Renata Gogol za pracę:
           
„Have fun” 2019, linoryt, 100x70 cm

WYRÓŻNIENIE

            Aleksandra Prusinowska za pracę:
            „Marzyciel”, 2017, linoryt, 69x49 cm

WYRÓŹNIENIE HONOROWE

            Małgorzata Chomicz za pracę:
           
Silence XIX”, 2019, linoryt, 62,5x70 cm

WYRÓŹNIENIE HONOROWE

            Jacek Machowski za prace:
            „Ogród Zen 1”, 2019, linoryt, 100x70 cm
            „Ogród Zen 2”, 2019, linoryt, 100x70 cm
    

WYRÓŹNIENIE HONOROWE

            Aleksander Woźniak za pracę:
            „Skok”, 2017, drzeworyt, ok. 230x137 cm

 

UCZESTNICY WYSTAWY:
TOMASZ BARCZYK, PAWEŁ BIŃCZYCKI, HUBERT BORYS, MARTA BOŻYK, ZENON BURDYNIEWICZ, BARTOSZ CEBULA, MAŁGORZATA CHOMICZ, ŁUKASZ CYWICKI, JOANNA GAŁECKA, AGATA GERTCHEN, RENATA MARIA GOGOL, MAGDALENA HANYSZ-STEFAŃSKA, JAKUB JASZEWSKI, DARIUSZ KACA, ANDRZEJ KALINA, TOMASZ KAWEŁCZYK, KARINA KRAJCZY, HANNA KUR, BARBARA LESZCZYŃSKA, KATARZYNA LIPSKA-ZIĘBIŃSKA, PATRYK LUTOMSKI, JACEK MACHOWSKI, AGNIESZKA MAĆKOWIAK, WERONIKA MARSZELEWSKA, BOGDAN MIGA, JOANNA PALJOCHA, MAGDALENA PIWKO-CHUDZIK, ALEKSANDRA PRUSINOWSKA, JOLANTA REJS, HANNA ROZPARA, MICHAŁ RYGIELSKI, MAŁGORZATA STANIELEWICZ, WOJCIECH TYLBOR-KUBRAKIEWICZ, MARTA WAKUŁA-MAC, ALEKSANDER WOŹNIAK, WITOLD ZARĘBA, PIOTR ŻACZEK