A

WRACAM DO SIEBIE

 Violetta Kulikowska-Parkasiewicz

Otwarcie: 16 grudnia (czwartek)

16 grudnia 2021 – 9 stycznia 2022 | sala kameralna

 

Wystawa laureatki XI Olsztyńskiego Biennale Sztuki – O Medal Prezydenta

 

Żyjemy w określonej przestrzeni fizycznej, psychicznej, mentalnej formowanej przez różne prawa i systemy narzucone nam z zewnątrz. Jesteśmy zanurzeni w zależnościach, relacjach, które kreują kierunek i sposób naszego działania… Na ile te kody i normy pozwalają nam pozostać sobą? Co sprawi, że w gęstej plątaninie życiowych nakazów, zakazów, wskazówek i podpowiedzi będziemy w stanie dokonać właściwego wyboru, zgodnego z naszą prawdą? Co pozwoli zachować czy odnaleźć, poczucie osobistej wolności?

Duch i materia. Dwie przestrzenie, które wzajemnie przenikając się, pozostają ze sobą w różnorakich relacjach. Ideałem jest, jak zawsze, równowaga. Może odpowiedzi na wszystkie pytania o sens istnienia zawierają się właśnie w tej równowadze? Tylko jak ją osiągnąć i gdzie ją znaleźć?...jestem w drodze… szukam… / Violetta Kulikowska-Parkasiewicz

Violetta Kulikowska-Parkasiewicz urodziła się w 1970 r. w Świdwinie. W roku 1995 uzyskała dyplom w zakresie grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu pod kierunkiem prof. Leszka Kiljańskiego. W 2002 r. uzyskała kwalifikacje I stopnia na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Tam też w 2014 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne. Obecnie pracuje na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Sztuk Pięknych UWM w Olsztynie. Od 2016 r. pełni funkcję Dyrektora ISP, a od 2019 r. funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Prezes Fundacji Wyłom. Członek Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Olsztynie. Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych. Brała udział w wielu konkursach i wystawach zbiorowych w kraju i na świcie. Laureatka szeregu nagród i wyróżnień m.in. Grand Prix na XI Olsztyńskim Biennale - O Medal Prezydenta (2019, BWA Olsztyn)