A

PRZESTRZEŃ WEWNĘTRZNA
. Wystawa plakatu i grafiki artystycznej.

 Adam Kurłowicz

otwarcie: 10 lutego (piątek), godz. 18:00 
10 lutego – 5 marca 2023 | sala główna

 

40-LECIE PRACY TWÓRCZEJ

Proces twórczy polega na dialogu między artystą a światem, w którym żyje. Sygnały płynące ze świata zewnętrznego są interpretowane przez świadomość i przetwarzane przez podświadomość twórcy, a efektami tego procesu są dzieła sztuki. Dzieje się to w swoistej dla każdego twórcy "przestrzeni wewnętrznej" jego niepowtarzalnego świata, do którego każdy twórca ma swój indywidualny klucz. Moim kluczem, który łączy ze sobą wszystkie dziedziny sztuki, jakie uprawiałem w ciągu 40 lat pracy artystycznej, jest METAFORA. Jest ona dla mnie zarówno sposobem widzenia i rozumienia siebie i świata zewnętrznego, jak i procesem twórczej reakcji, czyli tworzenia dzieł sztuki.

Na wystawie prezentuję efekty tego procesu - grafiki, inspirowane przeżyciami wewnętrznymi, i plakaty, inspirowane przeżyciami w świecie zewnętrznym, które łączy właśnie moje osobiste, metaforyczne widzenie rzeczywistości. / Adam Kurłowicz 

 

Adam Kurłowicz urodził się w 1952 r. w Olsztynie. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie. W 1983 r. ukończył Wydział Malarstwa i Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Prezentował swoje prace na ponad 220 wystawach zbiorowych i indywidualnych na terenie Polski, Belgii, Czech, Francji, Iranu, Japonii, Jugosławii, Litwy, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Ukrainy i Włoch. W 2014 r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Olsztyna za całokształt pracy twórczej w dziedzinie plastyki. W 2017 r. otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Dziedzinie Kultury oraz Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 1990 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.