A

DRUGIE ŻYCIE ATLANTYDY PÓŁNOCY

otwarcie: 30 czerwca (piątek), godz. 18:00 
30 czerwca – 6 sierpnia 2023 | sala główna

 

KURATOR: Kazimierz Brakoniecki

 

WSPÓŁPRACA:       

 

PARTNER:      

 

 

Wystawa „Atlantyda Północy. Dawne Prusy Wschodnie w fotografii” (ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN) – wymyślona i zrealizowana przez Kazimierza Brakonieckiego we współpracy z Konradem Nawrockim dla Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie w 1993 roku – stała się wydarzeniem kulturowo-artystycznym jako pierwsza realizacja jednego z najważniejszych regionalnych haseł poznawania bez cenzury i resentymentów dziedzictwa zapomnianej, niedostępnej do 1989 roku wielokulturowej i wielonarodowej rzeczywistości ziem dawnych Prus Wschodnich – czyli Powiśla, Warmii, Mazur, obwodu kaliningradzkiego. Na fotogramach z przełomu XIX i XX w.  – wykonanych według oryginalnych szklanych negatywów – uchwycono niezwykłe widoki dawnych prusko-niemieckich miast i wiosek, zabytki i krajobrazy oraz życie codzienne mieszkańców, które już po I wojnie światowej w dużym stopniu odeszło w przeszłość.

Pokazywana po 30 latach wystawa zatytułowana „Drugie życie Atlantydy Północy” przynosi duży wybór fotogramów z tej pionierskiej ekspozycji, ale nie skupia się na drobiazgowej rejestracji dziedzictwa kulturowego byłej Ziemi Pruskiej, lecz na reporterskiej i artystycznej rejestracji bogactwa krajobrazów naturalnych i kulturowych w ich historycznych, często już nieistniejących, społecznych, regionalnych symbolach i obrazach. / Kazimierz Brakoniecki