A

WSPÓLNE GESTY

Otwarcie: 24 maja (piątek), godz. 18:00

24 maja – 23 czerwca 2024 | sala kameralna

 

Natalia Czarcińska / Jerzy Muszyński / Dorota Tarnowska-Urbanik


Wspólne gesty są rozwinięciem współpracy, której początki sięgają 2019 roku, kiedy to skupiliśmy się wokół Galerii Szewska 16 jako jej zespół kuratorski
[1]. Wspólna praca nad programem wystawienniczym, będącym wypadkową naszych osobowości, okazała się nierozłączna z wzajemnym odkrywaniem naszych indywidualnych postaw twórczych, co w pewnym momencie naturalnie przerodziło się w inicjatywę auto-kuratorską. Jest ona przy tym najpełniejszą egzemplifikacją naszego założenia kuratorskiego, w którym deklarowaliśmy, że „bliskie nam jest rozumienie galerii nie tylko jako przestrzeni wystawienniczej, ale przede wszystkim jako pola doświadczania i eksperymentu, galerii jako laboratorium, przestrzeni typu >>project room<<”, w której „każda wystawa byłaby >>przygodą<< nie tylko dla zaproszonych artystów, ale także dla nas”[2].

––––
 

W naszym założeniu Wspólne gesty nie są wystawą problemową, ale wystawą-problemem. Nie są odpowiedzią na postawione wcześniej zagadnienie, ale jego odkrywaniem przez artykulację jedynie przeczuwanego mianownika naszych aktywności i stwarzaniem warunków dla jego wyłonienia się z formy. Nie tyle boimy się nazwania, co otwieramy się na nienazwane, uobecniające się w rejestrach sprzed podziału na formę i treść. W praktyce artystycznej bliskie jest nam działanie, w którym sensy nie zawsze są projektowane a priori, ale ujawniają się dopiero w procesie.

 

Wspólne gesty, jak pisał Marcin Salwin o odsłonie wystawy w BGSW w Słupsku (2023), „operują synonimicznymi układami myślenia, a powołane symbole i gesty budują […] zestawy pojęć wizualnych. Te wycinki odnajdują się nawzajem, pomiędzy pracami czy przestrzeniami.”[3]

 

[1] Galeria Szewska 16 funkcjonuje przy Wydziale Malarstwa i Rysunku w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
[2] N. Czarcińska, [D. Marszewski], J. Muszyński, D. Tarnowska-Urbanik, Statement programowy Galerii Szewska 16 z dnia 30.01.2020
[3] M. Salwin, Wystawa Wspólne Gesty w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, „Sztuka Czasopismo” 2023, online: https://czasopismosztuka.pl/wystawa-wspolne-gesty-w-baltyckiej-galerii-sztuki-wspolczesnej-w-slupsku/, dostęp: 5.02.2024

 

 

Natalia Czarcińska (*1985)
Artystka wizualna, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2009, 2011), studiowała też w Vilniaus Dailės Akademija w Wilnie (Erasmus: 2010). Doktora sztuki (2020), związana z Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (od 2014), gdzie obecnie pracuje jako adiunktka w V Pracowni Malarstwa i współprowadzi Galerię Szewską 16 (od 2020). Współpracowała m.in. z Galerią Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Galerią Miejską Arsenał w Poznaniu, Fundacją Malta w Poznaniu; kuratorka wystawy głównej IV Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu (2023). Współorganizatorka interdyscyplinarnego festiwalu Multi Art Festival w Kaliszu. Swoje prace pokazywała m.in. w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, Archiwum Idei w Poznaniu, Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku.

 

Jerzy Muszyński (*1985)
Artysta wizualny, absolwent Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (2011). Doktor sztuki (2019), związany z UAP (od 2012), gdzie obecnie pracuje jako adiunkt w Pracowni Malarstwa w Architekturze i współprowadzi Galerię Szewską 16 (od 2020). Swoje prace prezentował m.in. w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu, Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu, Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu i Galerii AT w Poznaniu.

 

Dorota Tarnowska-Urbanik (*1982)
Artystka wizualna, absolwentka ASP w Poznaniu (2008), studiowała też w Vysoká Škola Výtvarných Umení w Bratysławie (Erasmus: 2007-2008) i ASP w Krakowie (studia doktoranckie: 2009–2013). Doktora sztuki (2013), związana z Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (od 2010), gdzie obecnie pełni funkcję kierownika Pracowni Tkaniny Artystycznej  i współprowadzi Galerię Szewską 16 (od 2020). Swoje prace prezentowała m.in. w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, Archiwum Idei w Poznaniu, Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku.

 

Dorota Tarnowska-Urbanik, „Codzienność archipelagów” (fragment) w ramach wystawy „Wspólne gesty: ściana – sufit – podłoga”, Galeria AT w Poznaniu, 2024. Fot. Jadwiga Subczyńska