VIII OLSZTYŃSKIE BIENNALE SZTUKI - O MEDAL PREZYDENTA

Na posiedzeniu 30 września 2013 roku Jury w składzie:

prof. Krzysztof Gliszczyński, artysta malarz (Przewodniczący Jury)
prof. UMK Marian Stępak, artysta malarz
dr Ewa Toniak historyczka, krytyczka sztuki
Iwona Bigos, kulturoznawca, historyczka sztuki, dyrektorka GGM Gdańsk
Paulina Rymkiewicz-Kalinowska, historyczka sztuki, prezeska Fundacji GESSEL dla Zachęty Narodowej Galerii Sztuki

dokonało wyboru prac na wystawę pokonkursową. Na konkurs wpłynęło 295 prac 99 autorów. Wybrano 81 prac 46 autorów. Jury kierowało się poziomem artystycznym, odniesieniem do aktualnych tendencji sztuki współczesnej, spójnym charakterem wystawy pokonkursowej, a także różnorodnością dyscyplin. Poziom prac zgłoszonych na VIII Biennale był bardzo zróżnicowany. Cieszy ogromna liczba zgłoszonych prac, obecność nowych mediów i aktywność środowiska regionu Warmii i Mazur, co silnie wpłynęło na poziom konkursu.

GRAND PRIX – MEDAL PREZYDENTA (5000 zł)

KATARZYNA ŁYSZKOWSKA „Południca – Wykorzenienie", 2013, wideo instalacja, obiekt świecący LED, drewno

Jednomyślny wybór Jury. Uzasadnienie: za odważne skonfrontowanie z historią miejsca i jego traumatyczną przeszłością. Za trafny wybór mediów, potęgujący oddziaływanie i emocjonalne napięcie pracy. Realizacja silnie pobudzająca do refleksji.

I NAGRODA (4000 zł)

1. KRYSTYNA JANUSZ „Proza. Utracone I", 2013, fotografia, wydruk cyfrowy; 100 x 70
2. KRYSTYNA JANUSZ „Proza. Utracone II", 2013, fotografia, wydruk cyfrowy; 100 x 70
3. KRYSTYNA JANUSZ „Proza. Utracone III", 2013, fotografia, wydruk cyfrowy; 100 x 70

Uzasadnienie: za sugestywną, czystą, przejmującą formę, niosącą istotne treści. Za bardzo dobrą kompozycję całego cyklu. Za mocne osadzenie w realności i wyrafinowaną kolorystykę.

II NAGRODA
Jury przyznało 2 II Nagrody po 2000 zł:

1. WIESŁAW WACHOWSKI „Mowa młotka – pozycja odwrócona", 2011/2013, obiekt (10 x 25 x 118 cm) + film DVD (6,27 min.), dokumentacja performance

Uzasadnienie: za odważne działanie w przestrzeni pamięci, świetną realizację formalną, za ekspresję i bardzo dobry zapis performance'u.

2. ANTONI GRZYBEK "Synchronized waves, Lampaul – Plouarzel, Bretagne", 2012; wideo HD

Uzasadnienie: za poetyckie odniesienie do upływu czasu, za ciekawe skonfrontowanie statyki z dynamiką obrazu, za estetyczny, zmysłowy przekaz całości.

WYRÓŻNIENIA
Jury przyznało 4 wyróżnienia po 1000 zł:

1.
ROBERT LISTWAN „Polska boli", 2013, akryl, płótno; 200 x 140 cm
ROBERT LISTWAN „Kryzysu koniec", 2013, akryl, płótno; 205 x 165
ROBERT LISTWAN „Święta z fotoszopa", akryl, płótno; 200 x 140 cm

Uzasadnienie: za malarskie wartości w przekazie monochromatycznym

2.
MARZENA HUCULAK „Tryptyk strukturalny 1", fotografia; 100 x 70
MARZENA HUCULAK „Tryptyk strukturalny 2", fotografia; 100 x 70
MARZENA HUCULAK „Tryptyk strukturalny 3", fotografia; 100 x 70

Uzasadnienie: za malarskość fotografii, za najwyższą jakość formalną

3.
KAROLINA HAJEC-KALIŃSKA „Autooperacje", 2013, fotografia; 160 x 100 cm
KAROLINA HAJEC-KALIŃSKA „Autooperacje", 2013, fotografia; 160 x 100 cm
KAROLINA HAJEC-KALIŃSKA „Autooperacje", 2013, fotografia; 160 x 100 cm

Uzasadnienie: za śmiałą konfrontację jednostki z wizualną przemocą kultury masowej

4.
BEATA KOŁAKOWSKA „Hologram", 2013, litografia; 35 x 45
BEATA KOŁAKOWSKA „Tchnienie", 2013, litografia; 35 x 45
BEATA KOŁAKOWSKA „Fantomy", 2013, litografia; 35 x 45

Uzasadnienie: za wydobycie nowoczesnej formy w tradycyjnej technice.

Gratulujemy zwycięzcom!