NOWA EKSPRESJA. 20 LAT

Nowa Ekspresja. 20lat

Wernisaż: 22 czerwca (czwartek), godz. 17:00

22 czerwca - 3 września, sala główna

 

Kurator: Krzysztof Stanisławski

 

Terminem "Nowa ekspresja" określa się ważne zjawisko we współczesnej sztuce polskiej, które rozwinęło się na początku lat 80. Wywodzi się z niego liczna grupa artystów, m.in. Mirosław Bałka, Grzegorz Klaman, Piotr Kurka, Zbigniew Libera, Jarosław Modzelewski, Paweł Susid, Eugeniusz Mincel, Zdzisław Nitka, Krzysztof Skarbek, Marek Sobczak, Szymon Urbański. Wystawa jest próbą syntezy i przypomnienia jednego z najważniejszych trendów polskiej sztuki współczesnej i jego znaczenia dla sztuki obecnej.

Dokładnie 20 lat temu, w czerwcu i lipcu 1986 r., w Galerii BWA w Sopocie miała miejsce wystawa pt. "Ekspresja lat 80-tych", która zaprezentowała, po raz pierwszy w tak szerokim zakresie, sztukę pokolenia artystów debiutujących w pierwszej połowie tej trudnej dekady. W obszernych salach sopockiej galerii pojawili się wszyscy najważniejsi twórcy tendencji, która wkrótce zyskała miano Nowej ekspresji.

Pokolenie Nowej ekspresji to pokolenie niezwykle bogate w talenty, któremu jednak przyszło rozpoczynać karierę artystyczną w skrajnie niesprzyjających warunkach: w czasach stanu wojennego i długiego okresu bojkotu oficjalnych sal wystawowych, biedy i frustracji oraz masowej emigracji młodych z powodu głębokiego kryzysu politycznego i gospodarczego.

Myślę, że po 20 latach można już spojrzeć na Nową ekspresję i jej twórców z odpowiedniego dystansu i próbować dokonywać pewnego podsumowania historycznego, choć także przypominać o randze tego zjawiska - w moim przekonaniu - jednego z najważniejszych w całej powojennej historii polskiej sztuki. Wystawą w gościnnej sali olsztyńskiego BWA inaugurujemy projekt wystawowo-wydawniczy pt. "Nowa ekspresja. 20 lat", który ma na celu przedstawienie najważniejszych twórców Nowej ekspresji.

Na początek pierwsza piątka: Ryszard Grzyb, Eugeniusz Minciel, Zdzisław Nitka, Krzysztof Skarbek i Marek Sobczak, artyści, dla których Nowa ekspresja nie jest zamkniętą kartą historii, lecz żywą praktyką dzisiejszej twórczości, artyści wybitni, dojrzali i wciąż poszukujący, dziś już nauczyciele nowych pokoleń, wciąż jednak zachowujący zachwycającą świeżość i energię, tak charakterystyczną dla Nowej ekspresji.

 

 

ATLANTYDA PÓŁNOCY. DAWNE PRUSY WSCHODNIE W FOTOGRAFII Z LAT 1864-1944

Atlantyda Północy. Dawne Prusy Wschodnie w fotografii z lat 1864-1944

Wernisaż: 22 czerwca (czwartek), godz. 17:00

22 czerwca - 3 września, sala kameralna


Na liczne prośby publiczności olsztyńskiej i z poza Olsztyna w okresie letnim powtórzymy wystawę dawnych fotografii ze zbiorów prowincjonalnego konserwatora zabytków z Królewca, która cieszyła się ogromnym powodzeniem w kwietniu b.r. (Światy zapomniane - Światy odkrywane)

Wystawa prezentuje wybór około 150 fotografii z lat 1864 - 1944, których autorami byli amatorzy i pracownicy etatowi prowincjonalnego urzędu konserwatora zabytków sztuki w Królewcu. Zbiory negatywów trafiły do polskich rąk przypadkowo, kiedy w 1945 roku, natrafiono w Toruniu na pozostawiony tam wagon wypełniony archiwaliami królewieckimi. Zbiory zabezpieczono i przekazano do Instytutu Sztuki PAN w Warszawie oraz częściowo Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie. W 1993 roku na podstawie zbiorów IS PAN powstała wystawa fotografii.

Prezentowane fotografie wykonane zostały z oryginalnych szklanych negatywów. Wybrano fotografie, które obrazowały piękno pejzażu historyczno-kulturowego dawnych Prus Wschodnich, najczęściej już utraconego, m.in. dawnego Königsberga, miasteczek pruskich, pojedynczych zabytków architektury, wnętrz kościołów, warmińskich kapliczek, mazurskiego i warmińskiego budownictwa drewnianego zespołów wiejskich.

Wystawie towarzyszy obszerny i bogato ilustrowany album w wersji polsko-niemieckiej, na który złożyły się teksty poetyckie (mała antologia poezji polskiej i niemieckiej o regionie) oraz artykuły naukowe olsztyńskich autorów poświęcone dziejom Prus, historii kolekcji królewieckiej, ponadto 129 ilustracji oraz szczegółowy wykaz eksponowanych na wystawie fotografii.