Plan SAL

Galeria ma bardzo dobre warunki wystawiennicze, dysponuje dwiema salami wystawowymi: główną o powierzchni 432 m2 oraz salą kameralną o powierzchni 90 m2. Funkcje wystawiennicze pełni również hall galerii (100 m2).


Sala główna

 

 


Sala kameralna

 

 


Hall