A

BOGUSZ - BRECHT

18 listopada (piątek) 2011, godz. 17.00

 Spotkanie w ramach wystawy „Bogusz - teatr - Brecht"
- z Krystyną Tkacz, która wykona songi Bertolta Brechta z akompaniamentem Urszuli Borkowskiej
- z Wojciechem Brojerem, autorem książki: „Marian Bogusz – Opera za trzy grosze – Bertolt Brecht", z tekstem Agaty Dąbek.

Spotkanie poprowadziła Ewa Zdrojkowska.

 

Krystyna Tkacz - absolwentka krakowskiej PWST. Aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, wykonawczyni piosenki aktorskiej. Grała m.in. w takich filmach jak „Życie Kamila Kuranta", „Obywatel Piszczyk", „Ucieczka z kina Wolność", „Pierścień i róża", czy w serialach: „Alternatywy 4" i „Zmiennicy" Stanisława Barei. Wielokrotnie występowała na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej w rodzimym Wrocławiu. „Do śpiewania podchodzę z równie wielką miłością, co pokorą. Takie sobie wymyśliłam życie. Kogoś rozśmieszę, kogoś wzruszę. To wielka sprawa wzbudzić czyjeś wzruszenie, zawładnąć, choćby na chwilę, wyobraźnią".

Urszula Borkowska – urodzona w Olsztynie, absolwentka AMFC w Warszawie, wykładowca przedmiotu "Improwizacja fortepianowa" w ZPSM nr 1 w Warszawie, pracuje również jako wykładowca w Akademii Teatralnej w Warszawie oraz kierownik muzyczny Teatru Polskiego w Warszawie. Aranżerka i pianistka przy realizacji recitali, m.in. „Oczy wielkiego miasta" Krystyny Tkacz czy „Tangomania" Anny Dereszowskiej. Tworzy aranżacje dla zespołów kameralnych i orkiestrowych, pisze muzykę do sztuk teatralnych i przedstawień muzycznych.

Wojciech Brojer - absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, adiunkt Instytutu Historii PAN, mediewista, badacz średniowiecznego kaznodziejstwa katolickiego oraz mistyki żydowskiej i jej recepcji w chrześcijaństwie. Autor monografii „Diabeł w wyobraźni średniowiecznej: trzynastowieczne zbiory exemplów", Wrocław 2003.

Agata Dąbek – doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej główny obszar zainteresowań stanowi dramat europejski XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem praktyki dramatopisarskiej obszaru niemieckojęzycznego. Opublikowała monografię „Polski Faust. Wątki faustyczne w polskiej dramaturgii XX wieku", Kraków 2007. Współredaktorka monografii zbiorowej „Publiczność (z)wymyślana. Relacje widz - scena we współczesnej praktyce dramatopisarskiej i inscenizacyjnej", Kraków 2009.