A

UKŁAD WEWNĘTRZNY

Układ wewnętrzny

Wernisaż: 6 października (czwartek), godz. 18:00

6 października - 6 listopada, sala główna


Współpraca:

Kuratorki: prof. Anna Kowalska-Szewczyk, prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska

 

Maciej Albrzykowski, Marta Borgosz, Anna Bujak, Magdalena Grzybowska, Paweł Jarodzki, Janusz Jasiński, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, Anna Kołodziejczyk, Marcin Michalak, Mariusz Kosiba, Andrzej Kosowski, Anna Kowalska-Szewczyk, Janusz Kucharski, Elżbieta Leszczyńska-Szlachcic, Paweł Lewandowski-Palle, Kamil Moskowczenko, Wojciech Pukocz, Karolina Szymanowska, Krzysztof Wałaszek

Układ wewnętrzny to tytuł wystawy artystów pedagogów z Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pozostających w stałych relacjach ze sobą ze względu na wspólne miejsce pracy, środowiskowe wydarzenia i zainteresowania. Oni sami obserwują jak ich drogi twórcze splatają się i krzyżują tworząc pewien układ. Każdy z artystów wyraża tę samą rzeczywistość na swój własny niepowtarzalny sposób. Układ wewnętrzny to próba spojrzenia na tę rzeczywistość poprzez wycinek twórczości każdego z autorów i prezentację poszczególnych dzieł a także wystawy jako bardziej całościowy obraz zachodzących między nimi relacji, a co za tym idzie wynikających z nich treści. W pracach nie brakuje refleksji życiowych, komentarzy i humoru. Tytuł wystawy może dotyczyć zarówno wewnętrznej struktury materii, organów wewnętrznych żywych istot, inżynierii wszelkiego typu, układów społecznych, geopolitycznych jak i różnych teorii. To co łączy artystów biorących udział w wystawie to skłonność do eksperymentowania i porzucania ogólnie przyjętych konwencji w sztuce na rzecz indywidualności i odrębności własnej postawy. Wystawa z założenia ma być nowym i oryginalnym ujęciem relacji pomiędzy malarstwem, rzeźbą i instalacją.