A

KORCZAK I JEGO DZIEŁO

 Janusz Korczak

Korczak i jego dzieło - Ilustracje

Wernisaż: 5 kwietnia (czwartek), godz. 17:00

5 kwietnia - 6 maja, sala kameralna

 

Wystawa ilustracji autorstwa wybitnych polskich rysowników, których inspiracją było życie i dzieło Janusza Korczaka, przygotowana przez Grażynę Szpyrę z Zamościa.

Janusz Korczak (1878 - 1942), pedagog, pisarz, działacz społeczny, lekarz. Dzięki bogatej spuściźnie literackiej i teoretycznej obejmującą m. innymi literaturę dla dzieci ( np. "Król Maciuś Pierwszy", "Bankructwo Małego Dżeka", "Kiedy znów będę mały"), dla dorosłych (np. " Dzieci ulicy", "Dziecko salonu", "Jak kochać dziecko", "Prawo dziecka do szacunku"), jak również dzieła "Tryptyk pedagogiczny", "Pisma wybrane" można poznać jego teorię pedagogiczną o prekursorskim charakterze wobec ówczesnych teorii wychowawczych.

Janusz Korczak był prekursorem walki o prawa dziecka. Domagał się uznania dziecka za pełnowartościowego człowieka od chwili narodzin i na każdym etapie swego istnienia. Poglądy te znalazły odbicie w nowoczesnym antyautorytarnym systemie wychowania, który respektował potrzeby i dążenia dziecka, a zarazem skłaniał dziecko do pracy nad sobą. Zginął wraz ze swymi wychowankami wywieziony z getta w 1942, dobrowolnie towarzysząc im w drodze na śmierć w komorze gazowej w obozie zagłady w Treblince, mimo że miał możliwość ucieczki z getta.