A

PODRÓŻE W CZASIE

 Bogdan Stefanów

Bohdan Stefanów - Podróże w czasie

Wernisaż: 6 listopada (czwartek), godz. 17:00

6 listopada - 7 grudnia, sala kameralna

Wystawę zrealizowano ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wystawa pośmiertna jednego z ciekawszych twórców środowiska olsztyńskiego. Bohdan Stefanów urodził się w 1940 roku, studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1967 roku.

Autor wystaw indywidualnych, uczestnik pokazów zbiorowych. Laureat nagród i wyróżnień, m.in. I Nagroda, "Medal prezydenta" w 1980 roku, wyróżnienie w XII Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa na Obraz im. Jana Spychalskiego w Poznaniu, w 1985 r. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur, Biurze Wystaw Artystycznych  Olsztynie, Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Wystawa będzie wielkim pokazem retrospektywnym.