A

FINISAŻ WYSTAWY PAWŁA PIERŚCIŃSKIEGO "FOTOGRAFIA"

Serdecznie zapraszamy na spotkanie ze Stanisławą Zacharko-Łagowską, kuratorką wystawy Pawła Pierścińskiego "Fotografia" 1 marca (niedziela) o godz. 17:00.

W ostatnim dniu trwania wystawy będą mieli Państwo przyjemność spotkania się z kuratorką wystawy Stanisławą Zacharko-Łagowską (BWA Kielce) oraz okazję do rozmowy podczas, której dowiecie się więcej o życiu i twórczości artysty.

To wyjątkowe spotkanie, to niezwykłe wydarzenie dla miłośników sztuki Pawła Pierścińskiego oraz osób interesujących się fotografią artystyczną – szczególnie Kielecką Szkołą Krajobrazu i nie tylko.

 

Stanisława Zacharko-Łagowska urodziła się 24 listopada 1958 roku w Przemyślu – polska artystka fotograf, historyk sztuki, krytyk sztuki. Członkini Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach. Członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Wiklina. Członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (historia sztuki 1977 – 1985), związana ze świętokrzyskim środowiskiem fotograficznym, od 1985 roku pracuje w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach. Współpracowała z miesięcznikiem kulturalnym Teraz oraz kwartalnikiem artystycznym Format (jako krytyk sztuki). W 2004 roku ukończyła studia podyplomowe (zarządzanie kulturą – Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego). 

Kuratorka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, jest autorką wielu opracowań artystycznych (m.in. wstępów do katalogów wystaw sztuki współczesnej). Jest autorką i współautorką licznych wystaw fotograficznych; indywidualnych, zbiorowych oraz pokonkursowych – na których otrzymała wiele akceptacji, nagród, wyróżnień, dyplomów, listów gratulacyjnych.

 

Paweł Pierściński urodził się 25 maja 1938 roku w Kielcach. Dyplom magistra inżyniera budownictwa lądowego uzyskał na Politechnice Warszawskiej (1962). Fotografował od 1952 roku (debiut wystawienniczy – 1955) był członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików (od 1964), członkiem honorowym ZPAF (od 1982) oraz członkiem honorowym wielu stowarzyszeń fotograficznych w Polsce.

Jest autorem ponad 250 wystaw indywidualnych, ponad 600 razy eksponował fotografie na wystawach w kraju i za granicą, otrzymał liczne medale, nagrody i dyplomy. Wydał kilkanaście albumów indywidualnych (w tym: „Struktury” – 1982, „Między Wisłą a Pilicą” – 2001, „Świętokrzyskie” – 2004). Jego fotografie były wielokrotnie publikowane w almanachach światowej fotografii (np. „Photography Year Book”, „Photographis”, „Fotojahrbuch International”, „Almanach FIAP”) oraz w fachowej prasie fotograficznej w wielu krajach. Fotografie Artysty znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w zbiorach muzealnych.

Opublikował ponad 600 tekstów, opracowań krytycznych, recenzji i wstępów do katalogów wystaw (w tym: prace zwarte, monografie i prace źródłowe). Wśród prac teoretycznych wyróżniają się teksty omawiające działalność Kieleckiej Szkoły Krajobrazu oraz analizujące historię i podsumowujące bieżące dokonania polskiej fotografii krajobrazowej.

Za twórczość fotograficzną oraz za społeczną działalność organizacyjną Paweł Pierściński otrzymał liczne odznaczenia państwowe, między innymi: Krzyż Oficerski oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Fotograf, publicysta, krytyk i teoretyk fotografii, działacz społeczny, organizator ruchu fotograficznego pejzażystów polskich.

Zmarł 22 maja 2017 r. w Kielcach. 12 stycznia 2018 r. miasto Kielce uhonorowało Artystę, odsłaniając Jego popiersie z brązu w Alei Sław XX wieku na Skwerze Szarych Szeregów.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O WYSTAWIE