A

MAŁY TEATR ILUSTRACJI

Serdecznie zapraszamy dzieci  w wieku 6-10 lat na szczególną formę teatralną połączoną z warsztatem plastycznym, który umożliwia swobodną wypowiedź artystyczną, a zarazem stanowi podsumowanie spotkania.

Uczestnicy warsztatów  poznają krótką historię teatru Kamishibai i zobaczą dwie inscenizacje, o których porozmawiają z aktorką Olsztyńskiego Teatru Lalek - Hanną Banasiak. Następnie  dzieci wysłuchają baśni warmińskiej i stworzą własny teatr oraz podejmą próbę zilustrowania  baśni.

Dla kogo: Dzieci w wieku 6-10 lat
Kiedy: 2.08.2020

Godz.: 12:00 

Czas trwania: 1,5 godz.

Cena: 10 zł (bilet rodzinny: dziecko + rodzic) / każde kolejne dziecko: 7 zł
Prowadzenie: Hanna Banasiak - aktorka Olsztyńskiego Teatru Lalek

Liczba miejsc: 10 dzieci
Zapisy: banasiakhanna809@gmail.com

*Zapisy na warsztaty do 31.07.2020.

Projekt dofinansowano ze środków Gminy Olsztyn 

 

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Kreatywne aktywności w Galerii Sztuki BWA są organizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego tzn. szczególnych środków bezpieczeństwa, higieny oraz dystansu społecznego.

Maksymalna liczba osób mogących przebywać w sali została określona tak, aby zapewnić uczestnikom możliwość zachowania bezpiecznej odległości od siebie nawzajem. Na miejscu może przebywać jednocześnie 10 dzieci. Każde z nich może przyjść z jednym opiekunem.

Uczestników obejmuje obowiązek dezynfekcji dłoni, zakrywania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznego, 2-metrowego dystansu od innych osób.

Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do zachowania środków bezpieczeństwa, w tym noszenia przyłbicy w trakcie zajęć.

Każdy uczestnik zajęć otrzymuje własny kreatywny zestaw do pracy podczas warsztatów.

Na zajęcia nie można przynosić dodatkowych przedmiotów, jak np. zabawki, butelki z piciem czy jedzenie (wyjątek stanowią przedmioty osobiste, tj. portfel, telefon komórkowy).

W instytucji nie funkcjonuje szatnia. Wierzchnie okrycia uczestnicy warsztatów mają przy sobie.

Dla Państwa bezpieczeństwa z zajęć mogą korzystać wyłącznie osoby, które złożą oświadczenie o stanie zdrowia oraz udostępnią swoje dane osobowe. Wzór tych dokumentów mogą Państwo znaleźć poniżej.