A

SPOTKANIE Z ARTYSTĄ

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Jerzym Grochockim, autorem wystawy "CZASY | PRZESTRZENIE" 17 września (czwartek) o godz. 17:30 w siedzibie Galerii BWA Piłsudskiego 38, Olsztyn.

Będą mieli Państwo przyjemność spotkania się z wyjątkowym artystą - Jerzym Grochockim oraz znakomitą okazję do rozmowy podczas, której dowiecie się więcej o jego życiu i twórczości. To artystyczne zajście stanowi niezwykłe wydarzenie dla miłośników sztuki i nie tylko!

 

Jerzy Grochocki urodził się w 1931 r. Ukończył Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej w 1957 r. oraz ASP w Warszawie. W 1963 r. uzyskał dyplom w pracowni prof. Tadeusza Dominika. W 1967 r. zorganizował grupę artystyczną „Grupa 7”. Pod koniec lat 60. XX w. matematyczno-geometryczne fascynacje zaprowadziły artystę w kierunku sztuki konstruktywistycznej. Stworzył wówczas własny system wypowiedzi artystycznej Czterech Znaków Płaszczyzny i Czterech Obszarów Przestrzeni. W 1977 r. na Międzynarodowym Kongresie Tekstu Wizualnego w Warszawie zaprezentował swój kod kolorystyczny. W 2002 r. w oparciu o system Znaków i Przestrzeni do swoich prac włączył rzeczywiste elementy drzewa, tworząc malarskie obiekty przestrzenne, które nazywał Syntezą Natury z Logiką Geometrii. Brał udział w ponad stu wystawach grupowych i indywidualnych w Europie i w USA. Otrzymał kilka nagród i wyróżnień. Jego prace znajdują się w muzeach i prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.

Na spotkanie obowiązują zapisy: m.sadowska@bwa.olsztyn.pl

 

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Aktywności w Galerii Sztuki BWA są organizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego tzn. szczególnych środków bezpieczeństwa, higieny oraz dystansu społecznego.

Maksymalna liczba osób mogących przebywać w sali została określona tak, aby zapewnić uczestnikom możliwość zachowania bezpiecznej odległości od siebie nawzajem. 

Uczestników obejmuje obowiązek dezynfekcji dłoni, zakrywania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób.

Prowadzący spotkanie zobowiązany jest do zachowania środków bezpieczeństwa.

Dla Państwa bezpieczeństwa w spotkaniu mogą wyłącznie osoby, które złożą oświadczenie o stanie zdrowia oraz udostępnią swoje dane osobowe. Wzór tych dokumentów mogą Państwo znaleźć poniżej, jak również na miejscu - w Galerii Sztuki BWA w Olsztynie.