A

UWAŻNIEJ

Otwarcie: 10 czerwca (czwartek)

10 czerwca – 4 lipca 2021 | sala kameralna

* W związku z panująca sytuacją otwarcie wystawy, które odbędzie się 10 czerwca (czwartek), dostępne będzie dla naszych gości w wersji online o 18:00 na naszym Facebooku oraz kanale YouTube. Wystawa będzie czynna dla zwiedzających od piątku.

 

Prace graficzne stworzone przeze mnie w latach 2019-2021, z cyklu "Uważniej" są wynikiem obserwacji linii papilarnych, będących oczywistym znakiem identyfikującym tożsamość ludzką. Odciski dłoni i palców stały się moim subiektywnym przekazem, zaznaczeniem obecności w świecie, ale i swoistym sposobem zatrzymania tak chwili, jak i przeżycia zmysłowego związanego z dotykiem. Odciśnięcie dłoni jest dla mnie najprostszą, łatwo czytelną i indywidualną formą ekspresji – trwałym śladem obecności. Faktura dłoni i faktura materiału, moment zetknięcia dwóch form i efekt owego połączenia – odcisk. Współistnienie zależne zewnętrzności i tego co wewnętrzne, znamienia fizycznej obecności i ekspresji własnego ja. Połączenie pierwiastka materialnego i duchowego w obrazie. Powiększony odcisk dłoni – skala makro przedstawia mój własny mikrokosmos, zanurzony w makrokosmosie otaczającej mnie rzeczywistości. Życie pędzi nieubłaganie przynosząc nierzadko poczucie bezsilności wobec mechanizmów zewnętrznych – dobrze jest wtedy zatrzymać się na moment, dostrzec to, co ważne. Uważniej przyjrzeć się, choćby własnym dłoniom i dostrzec ich piękno.

Każdy człowiek jest sam w sobie wyjątkowy i niepowtarzalny, tak samo jak niepowtarzalne są linie papilarne i osobiste przeżycia zmysłowe odbiorców, interpretujących moje grafiki. / Maja Baranowska 

 

Maja Baranowska urodziła się w Olsztynie w 1962 r. W 1989 r. ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, otrzymując dyplom z wyróżnieniem w pracowni serigrafii prof. Bohdana Przybylińskiego. Kwalifikacje I stopnia uzyskała w 1998 r. na Wydziale Grafiki w ASP w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego sztuki uzyskała na Wydziale Grafiki ASP w Gdańsku w 2013 r. Obecnie pracuje w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autorka wielu wystaw indywidualnych, brała udział w wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą w: USA, Danii, Francji, Rosji, Litwie, Ukrainie, Włoszech i Chorwacji. Laureatka szeregu nagród i wyróżnień. Zajmuje się grafiką warsztatową - techniką wklęsłodruku, wypukłodruku oraz druku pigmentowego.