A

DRZEWOSTAN

 Tadeusz Burniewicz

otwarcie: 27 października (piątek), godz. 18:00 
27 października – 26 listopada 2023 | sala kameralna

 

Tadeusz Burniewicz, to niezwykle istotna i ceniona postać na artystycznej mapie naszego regionu, czego potwierdzenie stanowi ta wystawa, będąca uhonorowanem jego zwycięstwa w XII Olsztyńskim Biennale Sztuki – O Medal Prezydenta (2022).

Jako zdobywca Grand Prix artysta przedstawił dotąd nieznany szerszej publiczności obszar poszukiwań, tym samym obnażył bardzo osobisty wątek w twórczości oparty na własnych doświadczeniach, refleksji o życiu i przemijaniu, który materializuje się m.in. w pracach pt. „Moje drzewa”. Ten zespół stał się również przyczynkiem do dalszych poszukiwań nie tylko artystycznej formy, ale przede wszystkim sensu.

Tytułowy „drzewostan” w ujęciu Tadeusza Burniewicza, to tak naprawdę dwa słowa: „drzewo” – od którego wszystko się zaczyna, to ono na początku „ćwiczy” zręczność jego ręki – malarski warsztaty, po to, aby po prawie 50 latach mógł na nie spojrzeć inaczej, z inną wrażliwością oraz z poczuciem osiągnięcia pewnego „stanu” – wewnętrznej dojrzałości, aby to, co najbliższe, do tej pory pomijane, przelane zostało na papier.
 

Tadeusz Burniewicz urodził się w 1949 roku w Olsztynie. Dyplom z malarstwa otrzymał w 1973 roku w Pracowni Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Po studiach i trzech latach pracy na UMK wrócił do rodzinnego miasta. Przez kilka lat rysował i opracowywał graficznie wkładki „Młodzi piszą” do miesięcznika społeczno-kulturalnego „Warmia i Mazury”. Powstało wtedy kilkaset ilustracji. Ilustracja do opowiadania „Wesele” Edwarda Stachury spowodowała, że przez kilka następnych lat projektował okładki i ilustracje do jego książek.

W 1986 roku na wynajętej barce w Amsterdamie urządził pracownię malarską. Przez kilka lat brał udział w życiu artystycznym tego miasta i żył między Olsztynem a Amsterdamem. Kontynuował też współpracę z wydawnictwami jako projektant i ilustrator. W 1992 roku wrócił do Olsztyna, a w 1994 założył z synem Bartkiem studio grafiki komputerowej. Dzisiaj ma za sobą wiele wydawnictw i projektów zrealizowanych w różnych dziedzinach.

W 1988 roku otrzymał główną nagrodę w „Olsztyńskim Biennale Sztuki – O Medal Prezydenta” za zestaw prac malarskich, w 2012 roku został został laureatem Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Hieronima Skurpskiego. W 2022 roku przyznano mu Grand Prix w Olsztyńskim Biennale Sztuki – O Medal Prezydenta"