Warsztaty artystyczne dla seniorów

Galeria BWA organizuje warsztaty malarskie dla seniorów, które mają na celu rozwinięcie artystycznej osobowości uczestników, jak i poszerzenie ich wiedzy teoretycznej z zakresu technik artystycznych, głównie malarskich. Na zajęciach seniorzy poznają m.in. tajniki posługiwania się narzędziami, operowania kolorem, czy też rodzaje farb oraz ich właściwości. Uzyskaną wiedzę teoretyczną wykorzystują w praktycznej części zajęć, w trakcie której tworzą własne kompozycje. Dodatkowo przy każdej zmianie ekspozycji, seniorzy zwiedzają nową wystawę z pracownikiem merytorycznym. Doświadczenia te kształtują nie tylko umiejętności manualne, ale również zmysł estetyczny, co w rezultacie pozwala na tworzenie prac na coraz wyższym poziomie.