Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego

Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, organizowane cyklicznie przez BWA w Olsztynie od 1975, jest konkursem umożliwiającym twórcom konfrontację swoich osiągnięć w dziedzinie druku wypukłego na forum ogólnopolskim. Celem konkursu i wystawy pokonkursowej jest prezentacja prac o najwyższym poziomie artystycznym, powstałych w technikach drzeworytu i linorytu oraz wzbudzenie głębszego zainteresowania artystów i odbiorców najstarszą z technik graficznych, jaką jest drzeworyt. Wystawa pokonkursowa stanowi znakomity przegląd najlepszych i najnowszych osiągnięć w dziedzinie wypukłodruku.

Sekretariat konkursu:
tel. (089) 522-27-09

 

Quadriennale NOWA EDYCJA Konkursu

XIII QUADRIENNALE DRZEWORYTU I LINORYTU POLSKIEGO

 

 

 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
 

Do konkursu mogą przystąpić profesjonalni artyści plastycy*, bez względu na przynależność do związków twórczych.

*Artyści posiadający dyplom (mgr) ukończenia wyższej uczelni artystycznej, bądź wydziałów i kierunków artystycznych innych uczelni.


Przedmiotem konkursu są prace powstałe w technice druku wypukłego.


Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się od 17 kwietnia do 18 sierpnia 2023 roku


Do konkursu należy zgłosić do trzech prac powstałych w latach 2020-2023.


Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie XIII Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego.


Finalistów poznamy podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej, która będzie miała miejsce
17 listopada 2023 roku.


*Kontakt: Monika Sadowska
m.sadowska@bwa.olsztyn.pl / +89 522 27 09 / 724 303 530

 

REGULAMIN XIII QUADRIENNALE DRZEWORYTU I LINORYTU POLSKIEGO

Karta zgłoszenia (pobierz)

Klauzule zgody i informacyjne (pobierz)

Metryczka do oznaczenia prac (pobierz)