Olsztyńskie Biennale Sztuki - O Medal Prezydenta

Podstawowym zadaniem Biennale jest aktywizacja środowiska artystycznego Olsztyna i regionu, konfrontacja postaw twórczych, a także zaprezentowanie olsztyńskiej publiczności stanu rodzimej plastyki. Biennale jest ważnym przeglądem pokazującym kondycję olsztyńskiej sztuki. Różnorodność mediów sprawia, że wystawa pokonkursowa jest również ciekawą prezentacją stosowanych współcześnie przez artystów technik. Konkursowa forma przeglądu gwarantuje uzyskanie prac o wysokich walorach artystycznych, reprezentujących najciekawsze zjawiska w twórczości środowiska artystycznego regionu.
 

Sekretariat konkursu:

Ewelina Góra
e.gora@bwa.olsztyn.pl
tel. (89) 522 27 09

 

Biennale NOWA EDYCJA Konkursu

XIII OLSZTYŃSKIE BIENNALE SZTUKI

 

 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Do konkursu mogą przystąpić artyści posiadający dyplom (mgr) ukończenia wyższej uczelni artystycznej, bądź wydziałów i kierunków artystycznych innych uczelni, jak również artyści zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach twórczych (np. ZPAP, ZPAF, Areszt Sztuki, FIAP).

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się od  3 czerwca do 6 września 2024 roku.

Do konkursu należy zgłosić maksymalnie po trzy prace w każdej kategorii* powstałe w ostatnich dwóch latach (2023-2024).

*malarstwo
rysunek
grafika warsztatowa
rzeźba i ceramika
tkanina artystyczna
projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe
techniki multimedialne, instalacje, obiekty
fotografia

Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie XIII Olsztyńskich Biennale Sztuki – O Medal Prezydenta.

Finalistów poznamy podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej, która będzie miała miejsce
8 listopada 2024 roku.

*Kontakt: Ewelina Góra
e.gora@bwa.olsztyn.pl / +89 522 27 09

 

Regulamin XIII Olsztyńskich Biennale Sztuki – O Medal Prezydenta

Karta zgłoszeniowa (pobierz)

Klauzule zgody i informacyjne (pobierz)