POZA MIEJSCEM I CZASEM

 Renata Bonczar

 

Renata Bonczar - Poza miejscem i czasem / obrazy 2000-2004

Wernisaż: 9 czerwca (czwartek), godz. 17:00

9 czerwca - 3 lipca, sala główna

 


Wystawa malarstwa interesującej artystki z południa Polski. Urodzona w Katowicach, ukończyła katowicki wydział grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskując w1980 roku, w pracowni Jerzego Dudy Gracza. Była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki, jest m.in. laureatką Medalu na 50 Salonie des Artistes Du Hurepoix w Paryżu, w 1996 roku; nagrody na XIV Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. J. Spychalskiego w Poznaniu, w 1987 i 1988 roku, I Nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Malarskim w Katowicach, w 1985 roku, Nagrody Artystycznej Wojewody Katowickiego. Wystawia swoje obrazy w Polsce i z powodzeniem za granicą, prace artystki znajdują się w zbiorach muzealnych, wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Uprawia malarstwo abstrakcyjne inspirowane pejzażem, formami organicznymi o bogatej, wysmakowanej kolorystyce, ciekawej fakturze, znakomite warsztatowo. Wystawa w Galerii BWA będzie pierwszą prezentacją twórczości artystki wobec olsztyńskiej publiczności.

ŚWIAT W OBIEKTYWIE NATIONAL GEOGRAPHIC

 

Świat w obiektywie National Geographic / Wystawa fotografii

Wernisaż: 9 czerwca (czwartek), godz. 17:00

9 czerwca - 3 lipca, sala kameralna

 


Prezentowana jednocześnie w Polsce i na świecie najnowsza wielka wystawa fotografii pt. "Świat w obiektywie National Geographic", przypomina najlepsze zdjęcia w historii National Geographic i potwierdza, jak wielka jest potęga fotografii, z jej ogromną siłą wyrazu, także we współczesnym świecie. 100 niezwykłych zdjęć przedstawia fascynujący obraz całej naszej planety, od początku XX wieku po dzień dzisiejszy, widziany oczami najznakomitszych fotografów National Geographic oraz wyjątkowy portret współczesnej Polski w obiektywie fotografów stale współpracujących z polską edycją magazynu "National Geographic". Fotograficzna podróż obejmuje Europę, w tym szczególnie Polskę, Azję, Afrykę i Bliski Wschód, obie Ameryki oraz odległe wyspy rozrzucone na bezkresnych oceanach. Niepowtarzalne chwile utrwalone na kliszach fotograficznych składają się na, nie mający sobie równego, portret świata ostatnich stu lat - najstarsza fotografia pochodzi z 1907 roku - widziany przez pryzmat codziennego życia, tradycji, kultury i przyrody.

Siła oddziaływania prezentowanych na wystawie zdjęć - arktycznego wilka uchwyconego w skoku z kry na krę, czy słynnej Afganki Sharbat Guli - nie maleje z upływem czasu. To rezultat pracy światowej sławy fotografów National Geographic, wśród których są: Sam Abell, William Albert Allard, Jodi Cobb, David Doubilet, David Alan Harvey, Chris Johns, Emory Kristof, Frans Lanting, Steve McCurry, Nick Nichols, James Stanfield, Tomasz Tomaszewski i wielu innych.